• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 貪吃兔

      貪吃兔

     1. zài
     2. piàn
     3. měi
     4. de
     5. sēn
     6. lín
     7.  
     8. yǒu
     9. zhī
     10. piāo
     11. liàng
     12. de
     13. xiǎo
     14.  
     15. 在一片美麗的森林里,有一只漂亮的小兔子。
     16. yǒu
     17. duǎn
     18. duǎn
     19. de
     20. ěr
     21. duǒ
     22.  
     23. hóng
     24. hóng
     25. de
     26. sān
     27. bàn
     28. zuǐ
     29.  
     30. hēi
     31. liū
     32. liū
     33. de
     34. yǎn
     35. 她有短短的耳朵,紅紅的三瓣嘴,黑溜溜的眼
     36. jīng
     37.  
     38. shēn
     39. xuě
     40. bái
     41. de
     42. róng
     43. máo
     44.  
     45. ài
     46. le
     47.  
     48. dòng
     49. men
     50. dōu
     51. hěn
     52. 睛,一身雪白的絨毛,可愛極了。動物們都很
     53. xiàn
     54.  
     55. 羨慕。
     56.  
     57.  
     58. tiān
     59.  
     60. xiǎo
     61. bái
     62. piàn
     63. jiā
     64.  
     65.  
     66. zào
     67. le
     68. jià
     69. fēi
     70.  一天,小白兔騙大家:“我造了一架大飛
     71.  
     72. jiā
     73. lái
     74. chéng
     75. fēi
     76.  
     77. guò
     78.  
     79. yǒu
     80. 機,大家可以一起來乘飛機。不過,我有一個
     81. tiáo
     82. jiàn
     83.  
     84. lái
     85. shí
     86. yào
     87. dài
     88. hǎo
     89. hǎo
     90. chī
     91. hǎo
     92. de
     93. shí
     94.  
     95. men
     96. lái
     97. 條件,來時要帶好好吃好喝的食物,你們拿來
     98. shí
     99. de
     100. èr
     101. tiān
     102.  
     103. jiù
     104. gěi
     105. men
     106. chéng
     107. fēi
     108.  
     109.  
     110. jiǎng
     111. wán
     112. hòu
     113. 食物的第二天,就給你們乘大飛機。”講完后
     114.  
     115. jiā
     116. gāo
     117. xìng
     118. chū
     119. le
     120. zhèn
     121. zhèn
     122. zhǎng
     123. shēng
     124.  
     125. ,大家高興地發出了一陣陣掌聲。
     126.  
     127.  
     128. èr
     129. tiān
     130.  
     131. dòng
     132. men
     133. dōu
     134. lái
     135. le
     136.  
     137. yǒu
     138. sōng
     139. shǔ
     140.  
     141. xiǎo
     142. hóu
     143.  第二天,動物們都來了,有松鼠、小猴子
     144.  
     145. xiǎo
     146. niǎo
     147.  
     148.  
     149. xiǎo
     150. xióng
     151. dài
     152. lái
     153. le
     154. guàn
     155. yòu
     156. xiāng
     157. yòu
     158. tián
     159. de
     160. fēng
     161.  
     162. 、小鳥……小熊帶來了一罐又香又甜的蜂蜜,
     163. xiǎo
     164. niǎo
     165. diāo
     166. le
     167. shuǐ
     168. nèn
     169. nèn
     170. de
     171. guǒ
     172.  
     173. xiǎo
     174. sōng
     175. shù
     176. dài
     177. lái
     178. le
     179. 小鳥叼了幾顆水嫩嫩的野果子,小松樹帶來了
     180. kuāng
     181. de
     182. sōng
     183. guǒ
     184.  
     185. xiǎo
     186. hóu
     187. dài
     188. lái
     189. le
     190.       
     191. xiān
     192. nèn
     193. de
     194. táo
     195.  
     196. 一大筐的松果,小猴帶來了10個鮮嫩的大桃子…
     197.  
     198. men
     199. fàng
     200. xià
     201. le
     202. shí
     203.  
     204. shuō
     205. le
     206. shēng
     207.  
     208. míng
     209. tiān
     210. jiàn
     211.  
     212. jiù
     213. zǒu
     214. kāi
     215. …他們放下了食物,說了聲“明天見”就走開
     216. le
     217.  
     218. xiǎo
     219. bái
     220. tài
     221. gāo
     222. xìng
     223. le
     224.  
     225. biān
     226. chī
     227. zhe
     228. piàn
     229. lái
     230. de
     231. shí
     232. 了。小白兔太高興了,她一邊吃著騙來的食物
     233.  
     234. biān
     235. xiào
     236.  
     237. shì
     238.  
     239. gāo
     240. xìng
     241. guò
     242. le
     243. tóu
     244.  
     245. xiào
     246. ,一邊哈哈大笑。可是,她高興過了頭,笑得
     247. liè
     248. kāi
     249. le
     250. zuǐ
     251.  
     252. zhào
     253. jìng
     254.  
     255. xiàn
     256. biàn
     257. chǒu
     258. le
     259.  
     260. jiù
     261. 裂開了嘴。她一照鏡子,發現自己變丑了,就
     262. wa
     263. wa
     264.  
     265. zhe
     266.  
     267. zhe
     268.  
     269. yǎn
     270. jīng
     271. yòu
     272. biàn
     273. hóng
     274. le
     275.  
     276. piāo
     277. 哇哇地大哭,哭著,哭著,眼睛又變紅了,漂
     278. liàng
     279. de
     280. xiǎo
     281. bái
     282.  
     283. chéng
     284. le
     285. zhī
     286. xiǎo
     287. chǒu
     288.  
     289. 亮的小白兔,成了一只小丑兔。
     290.  
     291.  
     292. sān
     293. tiān
     294.  
     295. dòng
     296. men
     297. dōu
     298. lái
     299. chéng
     300. fēi
     301. le
     302.  
     303. shì
     304.  
     305. xiǎo
     306.  第三天,動物們都來乘飛機了,可是,小
     307. bái
     308. jīng
     309. jiàn
     310. zōng
     311. yǐng
     312. le
     313.  
     314. huǒ
     315. ér
     316. dōu
     317. chù
     318. xún
     319. zhǎo
     320. xiǎo
     321. bái
     322. 白兔已經不見蹤影了。大伙兒都四處尋找小白
     323.  
     324. hái
     325. shì
     326. zhǎo
     327. dào
     328.  
     329. huǒ
     330. ér
     331. dōu
     332. zuò
     333. xià
     334. lái
     335. xiǎng
     336. xiǎo
     337. bái
     338. 兔,還是找不到。大伙兒都坐下來想小白兔可
     339. néng
     340. le
     341.  
     342. zhī
     343. yuán
     344. hóu
     345. shuō
     346.  
     347.  
     348. néng
     349. shì
     350. bèi
     351. lǎo
     352. zhuā
     353. 能去了哪里。一只猿猴說:“可能是被老虎抓
     354. zǒu
     355. le
     356.  
     357.  
     358. shì
     359.  
     360. jiā
     361. mào
     362. xiǎn
     363. dào
     364. lǎo
     365. dòng
     366. zhǎo
     367.  
     368. 走了。”于是,大家冒險到老虎洞里找,不惜
     369. lǎo
     370. zhǎn
     371. kāi
     372. le
     373. dòu
     374.  
     375. xiǎo
     376. xióng
     377. de
     378. xióng
     379. zhǎng
     380. huá
     381. kāi
     382. le
     383.  
     384. xiǎo
     385. niǎo
     386. 與老虎展開了搏斗。小熊的熊掌劃開了,小鳥
     387. de
     388. máo
     389. luò
     390. le
     391.  
     392. xiǎo
     393. hóu
     394. de
     395. wěi
     396. liú
     397. le
     398. xuè
     399.  
     400. hái
     401. shì
     402. 的羽毛落了一地,小猴的尾巴流了血,可還是
     403. zhǎo
     404. dào
     405. xiǎo
     406. bái
     407.  
     408. 找不到小白兔。
     409.  
     410.  
     411. xiǎo
     412. bái
     413. zài
     414. páng
     415. tōu
     416. kàn
     417. dào
     418. le
     419. zhè
     420. fān
     421. qíng
     422. jǐng
     423.  
     424. jiào
     425. gèng
     426.  小白兔在一旁偷看到了這番情景,覺得更
     427. duì
     428. jiā
     429. le
     430.  
     431. cóng
     432.  
     433. zhǎng
     434. le
     435. ěr
     436. duǒ
     437.  
     438. zhī
     439. yào
     440. yǒu
     441. 對不起大家了。從此,她拉長了耳朵,只要有
     442. fēng
     443. chuī
     444. cǎo
     445. dòng
     446.  
     447. jiù
     448. liū
     449.  
     450. 風吹草動,就溜。
     451.  
     452.  
     453.  
       
      無注音版:貪吃兔
       在一片美麗的森林里,有一只漂亮的小兔子。她有短短的耳朵,紅紅的三瓣嘴,黑溜溜的眼睛,一身雪白的絨毛,可愛極了。動物們都很羨慕。
       一天,小白兔騙大家:“我造了一架大飛機,大家可以一起來乘飛機。不過,我有一個條件,來時要帶好好吃好喝的食物,你們拿來食物的第二天,就給你們乘大飛機。”講完后,大家高興地發出了一陣陣掌聲。
       第二天,動物們都來了,有松鼠、小猴子、小鳥……小熊帶來了一罐又香又甜的蜂蜜,小鳥叼了幾顆水嫩嫩的野果子,小松樹帶來了一大筐的松果,小猴帶來了10個鮮嫩的大桃子……他們放下了食物,說了聲“明天見”就走開了。小白兔太高興了,她一邊吃著騙來的食物,一邊哈哈大笑。可是,她高興過了頭,笑得裂開了嘴。她一照鏡子,發現自己變丑了,就哇哇地大哭,哭著,哭著,眼睛又變紅了,漂亮的小白兔,成了一只小丑兔。
       第三天,動物們都來乘飛機了,可是,小白兔已經不見蹤影了。大伙兒都四處尋找小白兔,還是找不到。大伙兒都坐下來想小白兔可能去了哪里。一只猿猴說:“可能是被老虎抓走了。”于是,大家冒險到老虎洞里找,不惜與老虎展開了搏斗。小熊的熊掌劃開了,小鳥的羽毛落了一地,小猴的尾巴流了血,可還是找不到小白兔。
       小白兔在一旁偷看到了這番情景,覺得更對不起大家了。從此,她拉長了耳朵,只要有風吹草動,就溜。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.tmcmotor.com:清新县| www.itosee.com:桂平市| www.r3diamonds.com:中超| www.3hjapanese.com:葫芦岛市| www.akazib.com:剑川县| www.ships4ever.com:登封市| www.foodtechnologys.com:镇赉县| www.nation-wide-building.com:泰宁县| www.cokhiduchai.com:焦作市| www.w-b-z.com:阜城县| www.shofarr.com:永寿县| www.giteaux5lucarnes.com:临夏市| www.yongbeikeji.cn:镇远县| www.09323jj.com:太仆寺旗| www.gluguru.org:富源县| www.mfbcg.com:文水县| www.cp5157.com:康马县| www.black-butler.com:阿荣旗| www.020lingyu.com:许昌市| www.sadosanmakina.com:宜春市| www.inlogan.com:大英县| www.tayfuncetinkaya.com:罗甸县| www.hdygl.com:中江县| www.zuluanimazione.com:同江市| www.rssjw.com:吕梁市| www.damoa33.com:铁力市| www.wwwr26006.com:天柱县| www.crystaltunisia.com:始兴县| www.mu997.com:大安市| www.akazib.com:特克斯县| www.altoconhecimento.com:宜君县| www.amde-in-china.com:资溪县| www.lxgggs.com:五家渠市| www.hollyflicks.com:南涧| www.jordantrainerprime.com:奉新县| www.tuvikimhac.com:黄梅县| www.tzdqw.com:通山县| www.xjzsxx.com:遵义市| www.karamankardesler.com:涿鹿县| www.votextile.com:乌拉特后旗| www.therasmusfc.com:泰顺县| www.haojianmin.com:平塘县| www.wwwhg4950.com:乌苏市| www.bytjt.com:手游| www.jjrc8.com:剑河县| www.bobbysidenberg.com:鹤庆县| www.dy-yey.com:浦江县| www.glad4health.com:顺义区| www.sproutstudio.net:乡城县| www.chevroletbandung.com:梁河县| www.barcelona-taxis.com:祁东县| www.frommybedtoyours.com:庐江县| www.betatooling.com:铁力市| www.smashingoffernow.com:营山县| www.alishaallport.com:乐平市| www.salmonbc.com:天柱县| www.threecrownsracing.com:上虞市| www.zydzqj.cn:阿鲁科尔沁旗| www.thegreatmuseum.net:南华县| www.damnkidbrand.org:阿坝| www.snmp-thermometer.com:德兴市| www.czxinlai.com:义乌市| www.pj88837.com:怀远县| www.gw336.com:万载县| www.shshangwei.com:定安县| www.ddbsw.com:临洮县| www.bodorseo.net:台北市| www.compassionhealing.com:都江堰市| www.bwefo.cn:集贤县| www.m7662.com:黄陵县| www.ship-worldwide.com:翁源县| www.appliancechina.com:连江县| www.505love.com:综艺| www.tang-mart.com:江孜县| www.drlitchman.com:靖江市| www.asiannet21.org:班玛县| www.yixingjiaoyu.com:安吉县| www.bkentertainments.com:红河县| www.maison-den-haut.com:泗水县| www.jljtf.com:宾阳县| www.3dcursors.com:榕江县| www.editions-nergal.com:崇州市| www.344hhgz.com:繁昌县| www.hellobuynow.com:陈巴尔虎旗|