• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 廬山行之大覽廬山

      廬山行之大覽廬山

     1. jué
     2.  
     3. yún
     4. hǎi
     5.  
     6. bào
     7.  
     8. shān
     9. sān
     10. jué
     11.  
     12. 絕壁.云海.瀑布,廬山三絕。
     13.  
     14.  
     15. wén
     16. míng
     17. xiá
     18. shì
     19. de
     20. shān
     21. fēi
     22. zhì
     23. zhǎng
     24. jiāng
     25. yáng
     26. zhī
     27. jiān
     28.  
     29.  聞名遐世的廬山飛峙長江和鄱陽湖之間,
     30. shuǐ
     31. jié
     32.  
     33. yún
     34. zhēng
     35. xiá
     36. wèi
     37.  
     38. cóng
     39. ér
     40. xíng
     41. chéng
     42. le
     43. shān
     44. sān
     45. jué
     46.  
     47. 水氣郁結,云蒸霞蔚,從而形成了廬山三絕。
     48.  
     49.  
     50. lǎn
     51. shān
     52.  
     53.  大覽廬山。
     54.  
     55.  
     56. shān
     57. sān
     58. jué
     59. xiǎn
     60. tóng
     61.  
     62. shān
     63. de
     64. jué
     65. chù
     66. jué
     67.  廬山三絕個顯不同。廬山的絕壁一處絕崖
     68.  
     69. chù
     70. qiào
     71.  
     72. xià
     73. lín
     74. wàn
     75. zhàng
     76. shān
     77. jiàn
     78.  
     79. miàn
     80. duì
     81. qiān
     82. rèn
     83. xuē
     84.  
     85. ,一處峭壁,下臨萬丈山澗,面對千仞削壁,
     86. dǒu
     87. qiào
     88. xióng
     89.  
     90. zhēng
     91. róng
     92. lín
     93. xún
     94.  
     95. shān
     96. de
     97. yún
     98. hǎi
     99. biàn
     100. huà
     101.  
     102. 陡峭雄奇,崢嶸嶙峋。廬山的云海變化莫測,
     103. shí
     104. ér
     105. yān
     106.  
     107. shí
     108. ér
     109. hǎi
     110.  
     111. shí
     112. ér
     113. mián
     114.  
     115. jìng
     116. zhǐ
     117. 時而如煙,時而如海,時而如棉如絮,靜止不
     118. dòng
     119.  
     120. rán
     121. yòu
     122. tóng
     123. tāo
     124. fān
     125. téng
     126. bān
     127. xiōng
     128. yǒng
     129.  
     130. ér
     131. shān
     132. de
     133. bào
     134. 動,忽然又如同波濤翻騰般洶涌。而廬山的瀑
     135. gèng
     136. shì
     137. měi
     138. de
     139. lún
     140.  
     141. dǎo
     142. guà
     143. xià
     144. lái
     145. de
     146. shuǐ
     147. liú
     148.  
     149. 布則更是美的無與倫比,倒掛下來的水流,一
     150. sān
     151. shé
     152.  
     153. měi
     154. shé
     155. dōu
     156. dài
     157. zhe
     158. de
     159. yùn
     160. wèi
     161.  
     162. měi
     163. chù
     164. 波三折,每一折都帶著它獨特的韻味,每一處
     165. shé
     166. liú
     167. cóng
     168. tóng
     169. de
     170. fāng
     171. xiàng
     172. kàn
     173. yòu
     174. yǒu
     175. zhe
     176. tóng
     177. de
     178. gǎn
     179. jiào
     180.  
     181. yīn
     182. 折流從不同的方向看又有著不同的感覺。因此
     183.  
     184. shān
     185. měi
     186. de
     187. ràng
     188. rén
     189. wàng
     190.  
     191. měi
     192. de
     193. ràng
     194. rén
     195. píng
     196. níng
     197. shén
     198. ,廬山美的讓人忘忽自我,美的讓人屏息凝神
     199.  
     200. měi
     201. de
     202. ràng
     203. rén
     204. liú
     205. liàn
     206. wǎng
     207. fǎn
     208.  
     209. ,美的讓人留戀往返。
     210.  
     211.  
     212. lǎn
     213. shān
     214.  
     215.  大覽廬山。
     216.  
     217.  
     218. xiàn
     219. shān
     220. de
     221. měi
     222. shì
     223. chún
     224. cuì
     225. de
     226. fēng
     227. jǐng
     228. měi
     229.  
     230. gèng
     231.  我發現廬山的美不是純粹的風景美,它更
     232. yǒu
     233. zhǒng
     234. yùn
     235. wèi
     236. měi
     237. jīng
     238. shén
     239. měi
     240.  
     241. shān
     242. de
     243. jīng
     244. shén
     245. zài
     246. qiào
     247.  
     248. zài
     249. 有一種韻味美和精神美。廬山的精神在峭,在
     250. xiù
     251.  
     252. zài
     253. gāo
     254.  
     255. zhè
     256. zhǒng
     257. de
     258.  
     259. lìng
     260. rén
     261. yǒu
     262. zhǒng
     263. 秀,在高,這種無法比擬的氣息,令人有一種
     264. kuì
     265. de
     266. gǎn
     267. jiào
     268.  
     269. gǎn
     270. jiào
     271. hěn
     272. miǎo
     273. xiǎo
     274.  
     275. ér
     276. shān
     277. de
     278. 自愧不如的感覺,感覺自己很渺小。而廬山的
     279. yùn
     280. wèi
     281.  
     282. shì
     283. zhǒng
     284. yòng
     285. yán
     286. miáo
     287. shù
     288. chū
     289. de
     290. gǎn
     291. jiào
     292.  
     293. 韻味,則是一種用語言無法描述出的感覺,它
     294. yǒu
     295. zhǒng
     296. rán
     297. de
     298. wèi
     299. dào
     300.  
     301. qīn
     302. qiē
     303.  
     304. diǎn
     305.  
     306. wēn
     307. xīn
     308. 似乎有一種大自然的味道,親切、典雅、溫心
     309.  
     310. yǒu
     311. zhǒng
     312. de
     313. yùn
     314. měi
     315.  
     316. qīng
     317. xīn
     318.  
     319. liáng
     320. shuǎng
     321.  
     322. shū
     323. xīn
     324.  
     325. ràng
     326. ,有一種綠色的韻美,清新,涼爽,舒心,讓
     327. rén
     328. de
     329. xīn
     330. nuǎn
     331. nuǎn
     332. de
     333.  
     334. qīng
     335. qīng
     336. de
     337.  
     338. 人的心里暖暖的,清清的。
     339.  
     340.  
     341. lǎn
     342. shān
     343.  
     344.  大覽廬山。
     345.  
     346.  
     347. zhàn
     348. zài
     349. kuài
     350. shāo
     351. shāo
     352. píng
     353. tǎn
     354. dàn
     355. de
     356. shí
     357. tóu
     358. shàng
     359.  
     360. niǎo
     361.  我站在一塊稍稍平坦但凸起的石頭上,鳥
     362. kàn
     363. yuǎn
     364. fāng
     365.  
     366. qiē
     367. jìn
     368. shōu
     369. yǎn
     370.  
     371. jīng
     372.  
     373. gǎn
     374. 瞰遠方,把一切綠色盡收眼底。我驚訝,我感
     375. tàn
     376.  
     377. pèi
     378.  
     379. zàn
     380. yáng
     381. rán
     382. de
     383. guǐ
     384. shén
     385. gōng
     386. 嘆,我佩服,我不得不贊揚大自然的鬼斧神工
     387.  
     388. shǐ
     389. shān
     390. fēng
     391. luán
     392. dié
     393. zhàng
     394.  
     395. wàn
     396. zhēng
     397. liú
     398.  
     399. shǐ
     400. shān
     401. cóng
     402. lín
     403. mǎng
     404. ,使廬山峰巒疊嶂,萬壑爭流,使廬山叢林莽
     405. mǎng
     406.  
     407. yún
     408. hǎi
     409. tāo
     410. tāo
     411.  
     412. 莽,云海滔滔。
     413.  
     414.  
     415. lǎn
     416. shān
     417.  大覽廬山
     418.  
     419.  
     420. xiàn
     421.  
     422. shān
     423. zhēn
     424. kuì
     425. wéi
     426. shì
     427. zhōng
     428. guó
     429. míng
     430. shān
     431. zhī
     432.  
     433.  我發現,廬山真不愧為是中國名山之一。
     434.  
     435.  
     436.  
       
      無注音版:廬山行之大覽廬山
       絕壁.云海.瀑布,廬山三絕。
       聞名遐世的廬山飛峙長江和鄱陽湖之間,水氣郁結,云蒸霞蔚,從而形成了廬山三絕。
       大覽廬山。
       廬山三絕個顯不同。廬山的絕壁一處絕崖,一處峭壁,下臨萬丈山澗,面對千仞削壁,陡峭雄奇,崢嶸嶙峋。廬山的云海變化莫測,時而如煙,時而如海,時而如棉如絮,靜止不動,忽然又如同波濤翻騰般洶涌。而廬山的瀑布則更是美的無與倫比,倒掛下來的水流,一波三折,每一折都帶著它獨特的韻味,每一處折流從不同的方向看又有著不同的感覺。因此,廬山美的讓人忘忽自我,美的讓人屏息凝神,美的讓人留戀往返。
       大覽廬山。
       我發現廬山的美不是純粹的風景美,它更有一種韻味美和精神美。廬山的精神在峭,在秀,在高,這種無法比擬的氣息,令人有一種自愧不如的感覺,感覺自己很渺小。而廬山的韻味,則是一種用語言無法描述出的感覺,它似乎有一種大自然的味道,親切、典雅、溫心,有一種綠色的韻美,清新,涼爽,舒心,讓人的心里暖暖的,清清的。
       大覽廬山。
       我站在一塊稍稍平坦但凸起的石頭上,鳥瞰遠方,把一切綠色盡收眼底。我驚訝,我感嘆,我佩服,我不得不贊揚大自然的鬼斧神工,使廬山峰巒疊嶂,萬壑爭流,使廬山叢林莽莽,云海滔滔。
       大覽廬山
       我發現,廬山真不愧為是中國名山之一。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.dzbcw.com:临桂县| www.0571-edu.com:康乐县| www.newclassicsingers.org:海丰县| www.socllink.com:堆龙德庆县| www.hg345999.com:华池县| www.betonaburi.com:自贡市| www.magnetiseur-toulon.com:曲水县| www.findnewyorkclubs.com:临澧县| www.beardiac.com:辽宁省| www.cp1150.com:崇州市| www.bakedandbranded.com:平和县| www.niaz711.com:和龙市| www.gotbadgeapp.com:镇雄县| www.urbanistablog.com:友谊县| www.wzhxzhssls.com:昆明市| www.hollyflicks.com:开鲁县| www.hychq.com:宁夏| www.vmorepro.com:内黄县| www.uncanventional.com:普宁市| www.nmmialumni-abq.com:清新县| www.face53.com:威海市| www.rbdp668.com:南昌市| www.truthandrhetoric.com:林周县| www.kxtzsb.com:宝山区| www.carpetgalleryny.com:北海市| www.actforourfuture.org:太湖县| www.hg67456.com:张掖市| www.jinjin2car.com:平果县| www.apexhealthproducts.com:长乐市| www.aec-avocats.com:乡城县| www.cp7173.com:观塘区| www.giteaux5lucarnes.com:喜德县| www.fitmora.com:玛纳斯县| www.publicjusticeforum.org:邵阳市| www.mjknetworks.com:湄潭县| www.lnujy.com:马龙县| www.taynelemon.com:琼中| www.bestbridalevent.com:龙胜| www.3dcursors.com:青海省| www.lzhso.com:应城市| www.gw336.com:丰台区| www.jshangfa.com:阿荣旗| www.chinawdtz.com:鄂托克旗| www.kjjdyp.com:武邑县| www.merryzoe.com:门头沟区| www.ymzhby.com:阳新县| www.minilobo.com:长子县| www.shermantheband.com:长寿区| www.solace-music.com:陵川县| www.adipexdietpillblog.com:弥勒县| www.ranwenshu.com:庄河市| www.parametercontraption.com:钦州市| www.baixiaojiecaitu88.com:滦平县| www.m5687.com:工布江达县| www.youyuejun.com:都安| www.comfymassagetable.com:高碑店市| www.theballoonmarket.com:古丈县| www.saftlaw.com:霞浦县| www.gqsh99.com:泰兴市| www.soccer-cleats-usa.com:遂宁市| www.itmightbefun.com:遵义市| www.4sqsu.com:福鼎市| www.zzjinbowei.com:新巴尔虎左旗| www.982320.com:临朐县| www.halothreads.com:滨海县| www.illusionsandreality.com:五大连池市| www.2nbe.com:丹寨县| www.oldgrandmatube.com:天长市| www.640206.com:吴旗县| www.friendsofryankennedy.com:丹巴县| www.conventionavenue.com:湘乡市| www.quizgrok.com:噶尔县| www.cp3676.com:本溪市| www.solar-toys.org:沂源县| www.osizoa.com:广昌县| www.hendry-l.com:璧山县| www.bunkiecityhall.com:嘉黎县| www.hg89456.com:长武县| www.modernimagelisam.com:徐水县| www.forum-hosting.com:乌拉特后旗| www.lanzengping.com:周宁县| www.cjgzw.com:华坪县| www.holistichealthtalk.com:施甸县| www.zimuv587.com:辽阳县|