• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 班干部反思

      班干部反思

     1. bān
     2. gàn
     3. fǎn
     4. 班干部反思
     5.  
     6.  
     7. běn
     8. de
     9. bān
     10. gàn
     11. jìn
     12. xuǎn
     13. zhōng
     14.  
     15. yòu
     16. dāng
     17. shàng
     18. le
     19. céng
     20. jīng
     21. dāng
     22.  本次的班干部進選中,我又當上了曾經當
     23. guò
     24. de
     25. zhí
     26. wèi
     27.  
     28.  
     29. wěi
     30. yuán
     31.  
     32. duì
     33. zhè
     34. zhí
     35. wèi
     36.  
     37. bìng
     38. 過的職位??紀律委員。對于這個職位,我并
     39. shì
     40. hěn
     41. shēng
     42.  
     43. dàn
     44. shì
     45. yòu
     46. yǒu
     47. hài
     48.  
     49. shàng
     50. zài
     51. wèi
     52. 不是很陌生,但是又有一絲害怕,上一次在位
     53. shí
     54.  
     55. zhè
     56. zhí
     57. wèi
     58. méi
     59. néng
     60. dāng
     61. hǎo
     62.  
     63. zhè
     64. dìng
     65. yào
     66. shàng
     67. 時,這個職位沒能當好,這次一定要彌補上次
     68. de
     69.  
     70. zuò
     71. gèng
     72. hǎo
     73.  
     74. xià
     75. shì
     76. zhè
     77. xué
     78. de
     79. gōng
     80. zuò
     81. huá
     82. 的不足,做得更好,以下是這學期的工作計劃
     83.  
     84. shí
     85. dēng
     86. hǎo
     87. biǎo
     88.  
     89. bìng
     90. fèn
     91. céng
     92. dài
     93. biǎo
     94. :及時登記好表格,并督促各分層課代表記錄
     95. hǎo
     96. biǎo
     97.  
     98. shí
     99. huì
     100. bào
     101. gěi
     102. lǎo
     103. shī
     104.  
     105. zài
     106. bān
     107. chǎo
     108. nào
     109. shí
     110.  
     111. yīng
     112. 好表格,及時匯報給老師。在班級吵鬧時,應
     113. zhǔ
     114. wéi
     115. chí
     116.  
     117. bǎo
     118. chí
     119. shàng
     120.  
     121. zài
     122. guǎn
     123. bié
     124. rén
     125. de
     126. 自主維持紀律,保持上課紀律。在管理別人的
     127. tóng
     128. shí
     129.  
     130. shǒu
     131. xiān
     132. guǎn
     133. hǎo
     134.  
     135. shēn
     136. biān
     137. zhōu
     138. wéi
     139. 同時,首先管理好自己,督促自己及身邊周圍
     140. de
     141. tóng
     142. xué
     143. zhù
     144. táng
     145.  
     146. duì
     147. jiān
     148. de
     149. wén
     150. míng
     151. xiū
     152. yīng
     153. 的同學注意課堂紀律。對課間的文明休息也應
     154. shāo
     155. wēi
     156. zhù
     157. shì
     158. xià
     159.  
     160. duì
     161. wén
     162. míng
     163. de
     164. háng
     165. wéi
     166. zuò
     167. chū
     168. zhì
     169. zhǐ
     170.  
     171. 稍微注視一下,對不文明的行為作出制止,以
     172. miǎn
     173. shēng
     174. shì
     175.  
     176. 免發生事故。
     177.  
     178.  
     179. xīn
     180. xué
     181. liè
     182. de
     183. biāo
     184. zhōng
     185.  
     186. zhī
     187. zuò
     188. dào
     189. le
     190.    
     191.  
     192.    
     193.  
     194.  可我新學期列的目標中,我只做到了34
     195.    
     196.  
     197.    
     198. wán
     199. quán
     200. méi
     201. yǒu
     202. rèn
     203. zhēn
     204. zuò
     205. dào
     206.  
     207. shèn
     208. zhì
     209.    
     210.  
     211.    
     212. dōu
     213. méi
     214. yǒu
     215. zuò
     216. dào
     217. lìng
     218. 12完全沒有認真做到,甚至34都沒有做到令自
     219. mǎn
     220. de
     221. chéng
     222.  
     223. xiàn
     224. zài
     225. xiǎng
     226. lái
     227. dōu
     228. rèn
     229. wéi
     230. zuò
     231. 己滿意的程度,現在想起來都認為自己做得不
     232. hǎo
     233.  
     234. zài
     235. zhè
     236. bèi
     237. lǎo
     238. shī
     239. yào
     240. qiú
     241. fǎn
     242. hòu
     243.  
     244. shēn
     245. gǎn
     246. shī
     247. zhí
     248.  
     249. 好。在這次被老師要求反思后,我深感失職。
     250.  
     251. zài
     252. shù
     253. xué
     254. shàng
     255.  
     256. quán
     257. bān
     258. tóng
     259. xué
     260. dōu
     261. méi
     262. zuò
     263. zuò
     264. 比如,在數學課上,全班同學都沒做預習作業
     265.  
     266. hài
     267. lǎo
     268. shī
     269. shēng
     270.  
     271. shuāi
     272. mén
     273. ér
     274. zǒu
     275. de
     276. shì
     277. jiù
     278. méi
     279. yǒu
     280. shuí
     281. bào
     282. gào
     283. lǎo
     284. ,害老師生氣,摔門而走的事就沒有誰報告老
     285. shī
     286.  
     287. zuò
     288. wéi
     289. bān
     290. gàn
     291. yīng
     292. zài
     293. shí
     294. jiān
     295. jiāng
     296. shì
     297. qíng
     298. bào
     299. gào
     300. lǎo
     301. shī
     302. 師,做為班干部應在第一時間將事情報告老師
     303.  
     304. men
     305. méi
     306. yǒu
     307.  
     308. duì
     309.  
     310. hěn
     311. nán
     312. shòu
     313.  
     314. bǎo
     315. zhèng
     316.  
     317. ,可我們沒有。對此,我很難受。我保證,以
     318. hòu
     319. zài
     320. huì
     321. jiāng
     322.  
     323. shì
     324. huà
     325. xiǎo
     326.  
     327. xiǎo
     328. shì
     329. huà
     330. le
     331.  
     332.  
     333. yǒu
     334. le
     335. 后再也不會將“大事化小,小事化了。”有了
     336. zhè
     337. huí
     338. xiǎng
     339. de
     340. gǎn
     341. shòu
     342.  
     343. xiàng
     344. xìn
     345.  
     346. zài
     347. xià
     348. bàn
     349. xué
     350. zhōng
     351.  
     352. 這次回想的感受,我相信,在下半學期中,我
     353. huì
     354. zuò
     355. de
     356. gèng
     357. hǎo
     358.  
     359. 會做的更好!
     360.  
     361.  
     362. xià
     363. bàn
     364. xué
     365.  
     366. huì
     367. guǎn
     368. hǎo
     369. hòu
     370. zài
     371. guǎn
     372. hǎo
     373. tóng
     374. xué
     375.  
     376.  下半學期,我會管好自己后再管好同學。
     377. jiān
     378.  
     379. huì
     380. shí
     381. zhàn
     382. zài
     383. gāi
     384. zhàn
     385. de
     386. fāng
     387. jiān
     388. tóng
     389. xué
     390. men
     391. 課間,我會及時站在該站的地方監督同學們阻
     392. zhǐ
     393. wén
     394. míng
     395. de
     396. háng
     397. wéi
     398.  
     399. bān
     400. shēng
     401. shí
     402. me
     403. shì
     404. dōu
     405. huì
     406. pèi
     407. 止不文明的行為。班級里發生什么事都會配合
     408. lǎo
     409. shī
     410. jiě
     411. jué
     412. wèn
     413.  
     414. jìn
     415. xīn
     416. jìn
     417.  
     418. zuò
     419. hǎo
     420. lǎo
     421. shī
     422. de
     423. bāng
     424. shǒu
     425.  
     426. 老師解決問題。盡心盡力,做好老師的幫手,
     427. tóng
     428. xué
     429. de
     430. bǎng
     431. yàng
     432.  
     433. zuò
     434. chū
     435. de
     436.  
     437. lǐng
     438. tóu
     439. yáng
     440.  
     441.  
     442. 同學的榜樣,做一個出色的“領頭羊”。
     443.  
     444.  
     445.  
     446.    
     447.  
     448. bān
     449.  五(6)班
     450.  
     451.  
     452. sūn
     453. shū
     454. tíng
     455.  孫書婷
     456.  
     457.  
     458.  
       
      無注音版:班干部反思
       班干部反思
       本次的班干部進選中,我又當上了曾經當過的職位??紀律委員。對于這個職位,我并不是很陌生,但是又有一絲害怕,上一次在位時,這個職位沒能當好,這次一定要彌補上次的不足,做得更好,以下是這學期的工作計劃:及時登記好表格,并督促各分層課代表記錄好表格,及時匯報給老師。在班級吵鬧時,應自主維持紀律,保持上課紀律。在管理別人的同時,首先管理好自己,督促自己及身邊周圍的同學注意課堂紀律。對課間的文明休息也應稍微注視一下,對不文明的行為作出制止,以免發生事故。
       可我新學期列的目標中,我只做到了3、4,1、2完全沒有認真做到,甚至3、4都沒有做到令自己滿意的程度,現在想起來都認為自己做得不好。在這次被老師要求反思后,我深感失職。比如,在數學課上,全班同學都沒做預習作業,害老師生氣,摔門而走的事就沒有誰報告老師,做為班干部應在第一時間將事情報告老師,可我們沒有。對此,我很難受。我保證,以后再也不會將“大事化小,小事化了。”有了這次回想的感受,我相信,在下半學期中,我會做的更好!
       下半學期,我會管好自己后再管好同學。課間,我會及時站在該站的地方監督同學們阻止不文明的行為。班級里發生什么事都會配合老師解決問題。盡心盡力,做好老師的幫手,同學的榜樣,做一個出色的“領頭羊”。
       五(6)班
       孫書婷
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.adipexdietpillblog.com:凉城县| www.lnwnk.com:甘洛县| www.moto-journal.com:鹤庆县| www.yaoniewg.com:辛集市| www.yuexiangshipin.com:绥芬河市| www.dg-dacheng.com:靖江市| www.ajcdjs.com:镇巴县| www.balchdercymru.com:会理县| www.bbn365.com:滕州市| www.cosmosofsweden.com:昌吉市| www.lplfh.cn:太保市| www.youthsportsfinder.com:金沙县| www.wwwhg9227.com:屏南县| www.lucyssportsbar.com:辉南县| www.xcynfx.com:德庆县| www.enselo.com:五家渠市| www.linkflys.com:九龙城区| www.avexi.cn:延边| www.kyoteam.com:庆城县| www.guggamugga.com:平罗县| www.no-flash.com:昌黎县| www.busybeesflorist.com:运城市| www.m7662.com:漾濞| www.yadu111.com:清涧县| www.classicblindscc.com:乌鲁木齐市| www.hcqidong.com:昭通市| www.kdjbw.cn:常宁市| www.adapir.com:含山县| www.mercadotecniaglobal.com:禹州市| www.486268.com:金秀| www.brgbf.com:青岛市| www.alfahadtiles.com:牙克石市| www.creativegroupbd.com:定结县| www.actforourfuture.org:尚志市| www.tgtxw.com:彰化县| www.dianeshallmark.com:孝昌县| www.postcanal.com:临夏市| www.nord-lefilm.com:巴彦淖尔市| www.tudoparacelular.com:宣汉县| www.choraliter.com:两当县| www.m6828.com:平山县| www.829350.com:定兴县| www.hsbzd.com:射阳县| www.suqinwood.com:渝中区| www.fionarr.com:仁怀市| www.dianehamburg.com:青川县| www.scybsq.com:麻城市| www.specificatii.com:邳州市| www.c-c-creekside.com:大名县| www.repingou.com:南川市| www.nbyxkg.com:龙陵县| www.asfjjt.com:濮阳市| www.hg28678.com:丰台区| www.f6557.com:铜鼓县| www.hannahchungportfolio.com:昌邑市| www.caa-w.com:革吉县| www.world-anime.com:泽州县| www.zzcsfs.com:武川县| www.gjjjsq.com:上饶市| www.tjznml.com:商城县| www.hg28678.com:白沙| www.princewayindustry.com:大城县| www.karimjavadi.com:崇明县| www.socllink.com:天长市| www.ccwomen.org:泰来县| www.jiajudianqi.com:宜昌市| www.musicofiles.com:秭归县| www.mikenatalizio.com:郑州市| www.hg22773.com:襄城县| www.xoolyi.com:莆田市| www.ottocargo.com:桃园市| www.blackpigfestivalenniscrone.com:常宁市| www.104cn.com:三门县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:营口市| www.mzansi24.com:鲁甸县| www.cp5159.com:阿合奇县| www.amnestyforanimals.org:嘉禾县| www.212brands.com:金沙县| www.alternateexpressions.com:广昌县| www.cjbluxury.com:湘乡市| www.zm833.com:榆林市| www.jlxrny.com:丰原市| www.gfcf14greendream.com:阿尔山市| www.citybetgr.com:玛曲县|