• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 一件感人的事

      一件感人的事

     1. shì
     2. jiè
     3. shàng
     4. yǒu
     5. duō
     6. gǎn
     7. rén
     8. de
     9. shì
     10.  
     11. rén
     12. rén
     13. dōu
     14. jīng
     15. guò
     16.  
     17. yǒu
     18. 世界上有許多感人的事,人人都經歷過,有一
     19. jiàn
     20. shì
     21.  
     22. nán
     23. wàng
     24. huái
     25.  
     26.  
     27. 件事,我難以忘懷! 
     28.  
     29.  
     30. shì
     31. xīng
     32. qián
     33. de
     34. shì
     35.  
     36. zài
     37. tiān
     38. zǎo
     39. chén
     40.  
     41.  記得那是一個星期前的事,在那天早晨,
     42. rén
     43. jiā
     44.  
     45. mài
     46. zhe
     47. qīng
     48. sōng
     49. ér
     50. yòu
     51. kuài
     52. de
     53. 我獨自一人去爺爺家,我邁著輕松而又愉快的
     54. jiǎo
     55. lái
     56. dào
     57. le
     58. chē
     59. zhàn
     60.  
     61. yáng
     62. guāng
     63. míng
     64. mèi
     65.  
     66. wēn
     67. nuǎn
     68. de
     69. yáng
     70. guāng
     71. zài
     72. 腳步來到了車站,陽光明媚,溫暖的陽光灑在
     73. dǐng
     74. shàng
     75.  
     76. chē
     77. shàng
     78.  
     79.  
     80. jīn
     81. guāng
     82. shǎn
     83. shǎn
     84.  
     85. shàng
     86. le
     87. chē
     88.  
     89. chē
     90. 屋頂上,汽車上……金光閃閃。我上了車,車
     91. shàng
     92. shí
     93. fèn
     94. de
     95. yōng
     96.  
     97. hǎo
     98. róng
     99. zhǎo
     100. dào
     101. le
     102. zhàn
     103. jiǎo
     104. de
     105. de
     106. 上十分的擁擠,我好不容易找到了個站腳的的
     107. fāng
     108.  
     109. chē
     110. zài
     111. shàng
     112. fēi
     113. kuài
     114. háng
     115. shǐ
     116.  
     117. zhàn
     118.  
     119. liǎng
     120. zhàn
     121.  
     122. sān
     123. 地方。車在路上飛快地行駛,一站,兩站,三
     124. zhàn
     125.  
     126.  
     127. chē
     128. mén
     129. yòu
     130. kāi
     131. le
     132.  
     133. shàng
     134. lái
     135. de
     136. shì
     137. wèi
     138. lǎo
     139. rén
     140.  
     141. zhī
     142. jiàn
     143. 站……車門又開了,上來的是一位老人。只見
     144. lǎo
     145. rén
     146. zhǔ
     147. zhe
     148. gēn
     149. guǎi
     150. zhàng
     151.  
     152. jiān
     153. nán
     154. shàng
     155. le
     156. chē
     157.  
     158. 那老人拄著一根拐杖,艱難地上了車。司機一
     159. kàn
     160. shuō
     161.  
     162.  
     163. shuí
     164. gěi
     165. lǎo
     166. rén
     167. ràng
     168. zuò
     169.  
     170.  
     171. lǎo
     172. rén
     173. zǒu
     174. dào
     175. le
     176. wèi
     177. 看說:“誰給老人讓個座”。老人走到了一位
     178. qīng
     179. nián
     180. xiǎo
     181. huǒ
     182. de
     183. gēn
     184. qián
     185.  
     186. zhàn
     187. le
     188. xià
     189. lái
     190.  
     191. xiǎo
     192. huǒ
     193. shì
     194. ér
     195. 青年小伙的跟前,站了下來,可小伙子視而不
     196. jiàn
     197.  
     198. chē
     199. kāi
     200. le
     201.  
     202. zài
     203. shàng
     204. qiáo
     205. shí
     206.  
     207. rán
     208. shā
     209. chē
     210.  
     211. 見,車開了,在上大橋時,突然一個急剎車,
     212. lǎo
     213. rén
     214. xiàng
     215. hòu
     216. tuì
     217. le
     218. liǎng
     219. xiǎn
     220. xiē
     221. diē
     222. dǎo
     223.  
     224. liǎn
     225. cāng
     226. bái
     227.  
     228. 老人向后退了兩步險些跌倒,她臉色蒼白,大
     229. kǒu
     230. kǒu
     231. chuǎn
     232. zhe
     233.  
     234.  
     235. xiǎo
     236. huǒ
     237. réng
     238. rán
     239. dòng
     240. dòng
     241.  
     242. 口大口地喘著粗氣……小伙子仍然一動不動,
     243. yǒu
     244. wèi
     245. chéng
     246. yòng
     247. mǎn
     248. de
     249. shén
     250. qíng
     251. kàn
     252. le
     253. kàn
     254.  
     255. rán
     256.  
     257.  
     258. 有幾位乘客用不滿的神情看了看他。突然,“
     259. lǎo
     260. rén
     261. jiā
     262.  
     263. dào
     264. zhè
     265. ér
     266. zuò
     267.  
     268.  
     269. cāng
     270. lǎo
     271. de
     272. shēng
     273. yīn
     274. shuō
     275. dào
     276. 老人家,你到這兒坐。”一個蒼老的聲音說道
     277.  
     278. rén
     279. men
     280. xún
     281. shēng
     282. wàng
     283.  
     284. yuán
     285. lái
     286.  
     287. shuō
     288. zhè
     289. huà
     290. de
     291. shì
     292. lìng
     293. wèi
     294. 。人們尋聲望去,原來,說這句話的是另一位
     295. lǎo
     296. rén
     297.  
     298. zǎi
     299. duān
     300. xiáng
     301. zhe
     302.  
     303. zài
     304. bǎo
     305. jīng
     306. fēng
     307. shuāng
     308. de
     309. liǎn
     310. 老人。我仔細地端詳著他,在那飽經風霜的臉
     311. shàng
     312. yǒu
     313. zhe
     314. dào
     315. shēn
     316. shēn
     317. de
     318. zhòu
     319. wén
     320.  
     321. 上有著幾道深深的皺紋,
     322.  
     323.  
     324. shì
     325. jiè
     326. shàng
     327. jìng
     328. huì
     329. yǒu
     330. zhè
     331. yàng
     332. de
     333. lǎo
     334. rén
     335.  
     336. jīng
     337. hěn
     338. cāng
     339.  世界上竟會有這樣的老人,自己已經很蒼
     340. lǎo
     341. le
     342.  
     343. què
     344. zuò
     345. wèi
     346. ràng
     347. gěi
     348. le
     349. gèng
     350. yào
     351. de
     352. rén
     353.  
     354. duō
     355. me
     356. gāo
     357. shàng
     358. 老了,卻把座位讓給了更需要的人,多么高尚
     359. de
     360. háng
     361. wéi
     362. ya
     363.  
     364. bèi
     365. shēn
     366. shēn
     367. dòng
     368. le
     369.  
     370. xiǎng
     371.  
     372. lǎo
     373. nián
     374. 的行為呀!我被他深深地打動了,我想:老年
     375. rén
     376. dōu
     377. néng
     378.  
     379. ér
     380. men
     381. nián
     382. qīng
     383. rén
     384. ne
     385.  
     386. de
     387. yǎn
     388. kuàng
     389. shī
     390. rùn
     391. 人都能如此,而我們年輕人呢?我的眼眶濕潤
     392. le
     393.  
     394.  
     395. 了……
     396.  
     397.  
     398.  
       
      無注音版:一件感人的事
       世界上有許多感人的事,人人都經歷過,有一件事,我難以忘懷!
        記得那是一個星期前的事,在那天早晨,我獨自一人去爺爺家,我邁著輕松而又愉快的腳步來到了車站,陽光明媚,溫暖的陽光灑在屋頂上,汽車上……金光閃閃。我上了車,車上十分的擁擠,我好不容易找到了個站腳的的地方。車在路上飛快地行駛,一站,兩站,三站……車門又開了,上來的是一位老人。只見那老人拄著一根拐杖,艱難地上了車。司機一看說:“誰給老人讓個座”。老人走到了一位青年小伙的跟前,站了下來,可小伙子視而不見,車開了,在上大橋時,突然一個急剎車,老人向后退了兩步險些跌倒,她臉色蒼白,大口大口地喘著粗氣……小伙子仍然一動不動,有幾位乘客用不滿的神情看了看他。突然,“老人家,你到這兒坐。”一個蒼老的聲音說道。人們尋聲望去,原來,說這句話的是另一位老人。我仔細地端詳著他,在那飽經風霜的臉上有著幾道深深的皺紋,
       世界上竟會有這樣的老人,自己已經很蒼老了,卻把座位讓給了更需要的人,多么高尚的行為呀!我被他深深地打動了,我想:老年人都能如此,而我們年輕人呢?我的眼眶濕潤了……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.gtparking.com:来安县| www.hg71789.com:石河子市| www.wfwcmm.com:上高县| www.jnddq.com:广州市| www.hg61456.com:通道| www.idleclickinggames.com:楚雄市| www.lucky-sevens.com:疏勒县| www.wwwhg8682.com:义马市| www.adocweb-bourgogne.org:陆丰市| www.jfc-grp.com:沽源县| www.cw399.com:祁门县| www.barattu.com:文山县| www.z8676.com:石林| www.imatell.com:昌乐县| www.cp0255.com:屏山县| www.zgqtq.com:德格县| www.lchunsha3.com:城市| www.dbarh.com:阿图什市| www.trebroncompany.com:九台市| www.mfnnf.com:天津市| www.standartstill.com:卢龙县| www.aacang.com:黔西县| www.dickalerts.com:湄潭县| www.lomachihuahuas.com:延津县| www.cp2110.com:略阳县| www.gvionlinetraining.com:临猗县| www.baliemvalley.com:留坝县| www.mfcsj.com:阳新县| www.gythe.cn:宣武区| www.banthuoconline.com:灵山县| www.noxcuse.org:介休市| www.wateric-valve.com:商南县| www.jd-lx.com:上虞市| www.specificatii.com:清水县| www.alanseptictank.com:卓资县| www.calismdmrxonline.com:新泰市| www.bac3d.com:界首市| www.hubchicago.com:宁津县| www.photo-vs.com:临邑县| www.gjjjsq.com:岳西县| www.dlm-music.com:上高县| www.aumetrodeslilas.com:沭阳县| www.brand-gate.com:且末县| www.pearsonind.com:砚山县| www.23682368.com:双牌县| www.donyahost.com:长丰县| www.zuiyuan-sh.com:晋中市| www.pwhistory.com:通渭县| www.boyamax.com:黄山市| www.586652.com:古交市| www.ynrgj.com:五指山市| www.hoausp.com:醴陵市| www.globalnj.com:任丘市| www.xfkqf.com:龙川县| www.zbtaocidao.com:南木林县| www.genesis-int-corp.com:永定县| www.glxinmei.com:焦作市| www.dreamleadership.org:从江县| www.musicrepgroup.com:高邑县| www.edcvanuatu.com:托克托县| www.fapuc.com:文成县| www.teksasbahis.com:磐石市| www.pn335.com:朝阳县| www.stevebayer.com:连城县| www.umudumsohbet.com:汾西县| www.hexin518.com:巴东县| www.qslqsl.com:汤原县| www.dessertsbyrondi.com:朝阳县| www.catelecast.com:建昌县| www.quizgrok.com:赤水市| www.pieelectronics.com:府谷县| www.yzc833.com:卢氏县| www.cccmlogistics.com:台北市| www.360allred.com:肥西县| www.chengyuzs.com:邛崃市| www.schmitzfinefood.com:苗栗县| www.rzbangrong.com:孟村| www.sylongview.com:厦门市| www.jumpingjacksjumps.com:都江堰市| www.6w22.com:青河县| www.umudumsohbet.com:霍州市| www.nb-kailong.com:海原县| www.niaz711.com:荥阳市| www.zppcloud.com:溧阳市|