• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 疊軍被

      疊軍被

     1. dié
     2. jun1
     3. bèi
     4. 疊軍被
     5.  
     6.  
     7. dié
     8. bèi
     9. huì
     10. ma
     11. duō
     12. shù
     13. rén
     14. de
     15. huí
     16. kěn
     17. dìng
     18. shì
     19. huì
     20.  
     21.  疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。
     22. dié
     23. jun1
     24. bèi
     25. ne
     26.  
     27. huì
     28. ma
     29.  
     30. dìng
     31. le
     32. ba
     33.  
     34. 那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
     35.  
     36.  
     37. dié
     38. jun1
     39. bèi
     40. shì
     41. men
     42. zhè
     43. jun1
     44. xùn
     45. yào
     46. xué
     47. huì
     48. de
     49. xiàng
     50. zhī
     51.  疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之
     52.  
     53. ér
     54. qiě
     55. hái
     56. shì
     57. zuò
     58. wéi
     59. zhòng
     60. diǎn
     61. lái
     62. xué
     63.  
     64. jun1
     65. xùn
     66. qián
     67. zhōu
     68. lǎo
     69. 一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老
     70. shī
     71. jiù
     72. ràng
     73. men
     74. huí
     75. jiā
     76. yǒu
     77. kōng
     78. liàn
     79. liàn
     80. dié
     81. bèi
     82.  
     83. jun1
     84. bèi
     85. dào
     86. zěn
     87. 師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎
     88. me
     89. dié
     90.  
     91. xīn
     92. méi
     93. yǒu
     94.  
     95. dàn
     96. cóng
     97. diàn
     98. shì
     99. zhōng
     100. kàn
     101. dào
     102. guò
     103. 么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過
     104. jiě
     105. fàng
     106. jun1
     107. shū
     108. shū
     109. dié
     110. hǎo
     111. de
     112. bèi
     113.  
     114. fāng
     115. fāng
     116.  
     117. píng
     118. píng
     119. zhěng
     120. zhěng
     121. 解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整
     122.  
     123. xiàng
     124. kuài
     125. yòng
     126. dāo
     127. qiē
     128. chéng
     129. de
     130.  
     131. dòu
     132. gàn
     133.  
     134.  
     135. men
     136. shì
     137. yòng
     138. shí
     139. ,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什
     140. me
     141. fāng
     142. dié
     143. chéng
     144. de
     145. ne
     146.  
     147. zhēn
     148. ràng
     149. bǎi
     150. jiě
     151.  
     152. 么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
     153.  
     154.  
     155. jiàn
     156. xiàng
     157. zhī
     158. dāi
     159. tóu
     160. de
     161. zhàn
     162. zài
     163. chuáng
     164. biān
     165.  
     166. kàn
     167. chū
     168.  爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出
     169. le
     170. de
     171. xīn
     172.  
     173. shuō
     174.  
     175.  
     176. jǐn
     177. jǐn
     178.  
     179. shì
     180. shì
     181. xiǎng
     182. xué
     183. dié
     184. bèi
     185. 了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被
     186.  
     187.  
     188. tīng
     189. de
     190. shēng
     191. yīn
     192.  
     193. xiàng
     194. zài
     195. hēi
     196. zhōng
     197. jiàn
     198. dào
     199. le
     200. 子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了
     201. guāng
     202. míng
     203.  
     204. gāo
     205. xìng
     206. jiào
     207. lái
     208.  
     209. shuō
     210.  
     211.  
     212. duì
     213.  
     214. nín
     215. 光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不
     216. shì
     217. zài
     218. duì
     219. dāng
     220. guò
     221. bīng
     222. ma
     223.  
     224. néng
     225. néng
     226. jiāo
     227. dié
     228. jun1
     229. bèi
     230.  
     231.  
     232.  
     233. 是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“
     234. háng
     235.  
     236.  
     237. yīng
     238. hòu
     239.  
     240. jiù
     241. cóng
     242. bèi
     243. guì
     244. chū
     245. tiáo
     246. qīng
     247. báo
     248. 行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄
     249. de
     250. xiǎo
     251. bèi
     252.  
     253. biān
     254. jiǎng
     255. jiě
     256. biān
     257. gěi
     258. zuò
     259. shì
     260. fàn
     261.  
     262. zhàn
     263. zài
     264. páng
     265. 的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁
     266.  
     267. yǎn
     268. jīng
     269. láo
     270. láo
     271. dīng
     272. zhe
     273. de
     274. shuāng
     275. shǒu
     276.  
     277. wéi
     278. kǒng
     279. lòu
     280. diào
     281. ,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個
     282. jiē
     283.  
     284. dài
     285. dié
     286. hǎo
     287. hòu
     288.  
     289. shì
     290. le
     291. biàn
     292.  
     293. 細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比
     294. yǒu
     295. jìn
     296.  
     297. xīn
     298. zhōng
     299. gǎn
     300. dào
     301. yǒu
     302. diǎn
     303. de
     304.  
     305. 一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
     306.  
     307.  
     308. tiān
     309. de
     310. jun1
     311. xùn
     312. kāi
     313. shǐ
     314. le
     315.  
     316. jiāo
     317. guān
     318. jiāo
     319. men
     320. dié
     321. bèi
     322.  五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子
     323. shí
     324.  
     325. gǎn
     326. dào
     327. hěn
     328. qīng
     329. sōng
     330.  
     331. wéi
     332. jīng
     333. jiāo
     334. guò
     335. le
     336.  
     337. 時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,
     338. dìng
     339. huì
     340. yǒu
     341. de
     342. wèn
     343.  
     344. zǎi
     345. guān
     346. chá
     347. jiāo
     348. guān
     349. dié
     350. bèi
     351. 一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被
     352. de
     353. zhòu
     354. de
     355. fāng
     356. yǒu
     357. hěn
     358. de
     359. tóng
     360.  
     361. zhī
     362. hǎo
     363. 子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自
     364. rèn
     365. dǎo
     366. méi
     367.  
     368. lǎo
     369. lǎo
     370. shí
     371. shí
     372. cóng
     373. tóu
     374. xué
     375.  
     376. bèi
     377. yào
     378. dié
     379. hǎo
     380. 認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好
     381. hěn
     382. yǒu
     383. jiǎng
     384. jiū
     385.  
     386. liàn
     387. de
     388. bèi
     389. tài
     390. ruǎn
     391.  
     392. lǎo
     393. shì
     394. dié
     395. chū
     396. 也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出
     397. léng
     398. jiǎo
     399. lái
     400.  
     401. tīng
     402. rén
     403. jiā
     404. shuō
     405. jun1
     406. bèi
     407. jiào
     408. hǎo
     409. dié
     410.  
     411. zǒng
     412. wàng
     413. dào
     414. 棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集
     415. xùn
     416. yíng
     417. néng
     418. shì
     419. jun1
     420. bèi
     421.  
     422. dàn
     423. dào
     424. le
     425. jiàn
     426. réng
     427. shì
     428. mín
     429. yòng
     430. bèi
     431. 訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被
     432.  
     433. xīn
     434. xiǎng
     435.  
     436. zhè
     437. néng
     438. bèi
     439. dié
     440. yào
     441. qiú
     442. ma
     443.  
     444. huì
     445. ,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會
     446.  
     447. xià
     448. jiāo
     449. guān
     450. jìn
     451. lái
     452. le
     453.  
     454. yòu
     455. jiāo
     456. men
     457. dié
     458. bèi
     459.  
     460. de
     461. fāng
     462. ,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法
     463. jiāo
     464. guān
     465. de
     466. fāng
     467. běn
     468. zhì
     469.  
     470. dàn
     471. zài
     472. sān
     473. qiáng
     474. diào
     475.  
     476. bèi
     477. 和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被
     478. léng
     479. jiǎo
     480. de
     481. hòu
     482. yào
     483. zhǎi
     484. xiē
     485.  
     486. fǒu
     487. huì
     488. ruǎn
     489. de
     490.  
     491. léng
     492. jiǎo
     493. 子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角
     494. dié
     495. chū
     496. lái
     497.  
     498. diǎn
     499. míng
     500.  
     501. zhào
     502. yàng
     503. shì
     504. le
     505. xià
     506.  
     507. 也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,
     508. guǒ
     509. rán
     510. yuán
     511. lái
     512. hǎo
     513. kàn
     514. duō
     515. le
     516.  
     517. zhēn
     518. xiàng
     519. suǒ
     520. shuō
     521.  
     522.  
     523. huì
     524. zuò
     525. 果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做
     526. nán
     527.  
     528. zuò
     529. jīn
     530. hái
     531.  
     532.  
     533. 也弗難,做撥筋骸。”
     534.  
     535.  
     536. dié
     537. bèi
     538. jǐn
     539. jǐn
     540. shì
     541. zhè
     542. jun1
     543. xùn
     544. zhōng
     545. de
     546. fèn
     547.  
     548. jun1
     549. xùn
     550.  疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓
     551. suī
     552. rán
     553. jīng
     554. jié
     555. shù
     556.  
     557. dàn
     558. duì
     559. de
     560. rén
     561. shēng
     562. kǎo
     563. yàn
     564. hái
     565. yuǎn
     566. yuǎn
     567. méi
     568. yǒu
     569. 雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有
     570. jié
     571. shù
     572.  
     573. jīn
     574. hòu
     575. yào
     576. zǒu
     577. de
     578. dìng
     579. huì
     580. gèng
     581. zhǎng
     582.  
     583. gèng
     584. yuǎn
     585.  
     586. 結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
     587.  
     588.  
     589.  
       
      無注音版:疊軍被
       疊軍被
       疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
       疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
       爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
       五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做也弗難,做撥筋骸。”
       疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.avalonwarriors.com:安平县| www.whatssparkling.com:和硕县| www.dellbjb.com:昭觉县| www.takarasushioakland.com:专栏| www.ianburney.com:如东县| www.jiechangjs.com:肇州县| www.takethiscash.com:安泽县| www.38adad.com:堆龙德庆县| www.vacationsmaker.com:万山特区| www.wangsedu.com:伊春市| www.jsljl.com:治县。| www.acseconference.com:翼城县| www.vicomech.com:宁远县| www.jasmineevanscoach.com:珲春市| www.ohhiyo.com:仲巴县| www.baliemvalley.com:张北县| www.cp3380.com:大丰市| www.smartwhitesmile.com:乌鲁木齐市| www.xawydz.com:扬中市| www.bling2day.com:珠海市| www.world-anime.com:武穴市| www.5387753.com:吴川市| www.meujp.com:石首市| www.alldownloadstuff.com:福安市| www.zjdgelectrical.com:聊城市| www.chinazczd.com:建德市| www.vgsscandinaviansig.org:鸡西市| www.klinik-perkasa.com:苍溪县| www.zuiyuan-sh.com:靖安县| www.chinaaluminumcircle.com:宁海县| www.destryband.com:开江县| www.massage-prague.net:响水县| www.nescafechina.com:安顺市| www.564rr.com:洛川县| www.cdtnjx.com:繁昌县| www.kenyahotelresort.com:山阳县| www.zamanbook.com:哈密市| www.boutique-tahitienne.com:金湖县| www.anahuacpn.com:霞浦县| www.versign-grs.com:梧州市| www.zp335.com:高安市| www.1shoupifa.com:宜都市| www.wdzhidao.com:郴州市| www.appletwig.com:永修县| www.shannonrenfrew.com:武强县| www.shareuams.com:通海县| www.advsignco.com:缙云县| www.tea778.com:保山市| www.ukvapez.com:黎城县| www.nmmialumni-abq.com:石泉县| www.zttrain.com:杭锦后旗| www.ynggy.com:仁化县| www.zjg-jintai.com:七台河市| www.yiyituofu.com:昭觉县| www.923007.com:柏乡县| www.hg97345.com:新余市| www.f5659.com:红原县| www.gxdz66.com:榆树市| www.clarebirth.com:漳浦县| www.cinplatcorporate.com:江门市| www.mark500.com:贵港市| www.motonitro.com:江门市| www.yujiangquan.com:上林县| www.982320.com:吉首市| www.senimarmer.com:岑溪市| www.imagefilm-prod.com:东阿县| www.eyemok.com:道真| www.tj-mro.com:安福县| www.f9896.com:郎溪县| www.stephanielajoie.com:敦化市| www.thewinconcept.com:日土县| www.cccasas.com:无锡市| www.accountingspecialist.net:抚宁县| www.h20proof.com:广丰县| www.486268.com:米易县| www.caitaocongtrinh.com:任丘市| www.brmqj.com:木兰县| www.raid88.com:万年县| www.daliancreation.com:东兰县| www.politicallyscrewed.com:旅游| www.asksworld.com:黑龙江省| www.bethesdauk.com:桓台县| www.kpryw.cn:呼图壁县| www.brochesyalfileres.com:奎屯市|