• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 散步

      散步

     1. jīn
     2. tiān
     3. xià
     4. jīn
     5. jīn
     6. yǒu
     7. wèi
     8. chī
     9. wán
     10. xiāng
     11. pēn
     12. pēn
     13. de
     14. wǎn
     15. 今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚
     16. fàn
     17.  
     18. zhèng
     19. zài
     20. kāi
     21. shū
     22. bāo
     23.  
     24. shū
     25. běn
     26. zuò
     27. zuò
     28.  
     29. shuō
     30. 飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說
     31.  
     32.  
     33. men
     34. xià
     35. lóu
     36. sàn
     37.  
     38. hǎo
     39. hǎo
     40. ā
     41.  
     42.  
     43.  
     44. hǎo
     45. ā
     46.  
     47. :“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。
     48.  
     49. xìng
     50. fèn
     51. shuō
     52.  
     53. ”我興奮地說。
     54.  
     55.  
     56. xùn
     57. chuān
     58. hǎo
     59. xié
     60.  
     61. zhèng
     62. yào
     63. guān
     64. mén
     65. de
     66. shí
     67. hòu
     68.  
     69. dān
     70. xīn
     71.  我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心
     72. wèn
     73.  
     74.  
     75.  
     76. yào
     77. shí
     78. yǒu
     79. méi
     80. yǒu
     81. dài
     82. ā
     83.  
     84.  
     85.  
     86. méi
     87. 地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒
     88. dài
     89.  
     90.  
     91.  
     92. zhēn
     93. de
     94. méi
     95. dài
     96. ā
     97.  
     98.  
     99. wèn
     100.  
     101.  
     102. jiù
     103. guài
     104. le
     105.  
     106.  
     107. 帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”
     108. jiē
     109. xià
     110. shuō
     111.  
     112.  
     113. āi
     114.  
     115. yuán
     116. lái
     117. shì
     118. zhè
     119. yàng
     120.  
     121. hài
     122. 爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛
     123. jīng
     124. chǎng
     125.  
     126.  
     127. chuǎn
     128. zhe
     129. shuō
     130.  
     131. gōng
     132. shí
     133. jiān
     134.  
     135. jiù
     136. dào
     137. 驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到
     138. le
     139. lóu
     140.  
     141. 了一樓。
     142.  
     143.  
     144. men
     145. zǒu
     146. chū
     147. diàn
     148. tīng
     149.  
     150. zǒu
     151. jìn
     152. cǎo
     153. píng
     154.  
     155. zhī
     156. jiàn
     157. hóng
     158.  我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅
     159. piàn
     160.  
     161. piàn
     162.  
     163. huáng
     164. piàn
     165.  
     166. kàn
     167. yǎn
     168. huā
     169. liáo
     170. luàn
     171.  
     172. liǔ
     173. 一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳
     174. shù
     175. zài
     176. àn
     177. biān
     178. kào
     179. zhe
     180.  
     181. liǔ
     182. shù
     183. le
     184.  
     185. liǔ
     186. de
     187. yán
     188. shì
     189. cuì
     190. 樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠
     191. de
     192.  
     193. yuǎn
     194. yuǎn
     195. de
     196. kàn
     197. liǔ
     198.  
     199. jiù
     200. xiàng
     201. xiàn
     202. de
     203. yīn
     204. 綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符
     205.  
     206. fàng
     207. yǎn
     208. wàng
     209.  
     210. shuǐ
     211. zài
     212. huá
     213. liú
     214. zhe
     215.  
     216. zài
     217. 。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌
     218. chàng
     219. zàn
     220. měi
     221. chūn
     222. tiān
     223. de
     224.  
     225. zài
     226. wǎng
     227. yòu
     228. biān
     229. zǒu
     230.  
     231. sān
     232. táo
     233. shù
     234. yǐn
     235. 唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱
     236. yǐn
     237. yuē
     238. yuē
     239. de
     240. chū
     241. xiàn
     242. zài
     243. yǎn
     244. qián
     245.  
     246. sān
     247. táo
     248. shù
     249. pái
     250. chéng
     251. le
     252. sān
     253. jiǎo
     254. 隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角
     255. xíng
     256.  
     257. hǎo
     258. xiàng
     259. yǒu
     260. rén
     261. zài
     262. qiú
     263. men
     264. bāng
     265. bāng
     266. de
     267. máng
     268.  
     269. sān
     270. táo
     271. shù
     272. 形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹
     273. cái
     274. pái
     275. chéng
     276. sān
     277. jiǎo
     278. xíng
     279. de
     280.  
     281. táo
     282. huā
     283. jīng
     284. kāi
     285. shǎo
     286. le
     287.  
     288. hóng
     289. hóng
     290. 才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅
     291. de
     292. xiàng
     293. lái
     294. le
     295.  
     296. cái
     297. hài
     298. xiū
     299. liǎn
     300. dōu
     301. hóng
     302. le
     303.  
     304. cóng
     305. yuǎn
     306. 的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠
     307. chù
     308. kàn
     309.  
     310. táo
     311. huā
     312. xiàng
     313. shì
     314. wèi
     315. xiǎo
     316. niáng
     317. zài
     318. xiàng
     319. men
     320. wēi
     321. xiào
     322.  
     323. xiàng
     324. 處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向
     325. men
     326. zhāo
     327. zhāo
     328. shǒu
     329.  
     330. 我們招招手。
     331.  
     332.  
     333. dùn
     334. shí
     335. bèi
     336. zhè
     337. huā
     338. jǐn
     339. de
     340. jǐng
     341. zhù
     342. le
     343.  
     344. jiào
     345.  我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺
     346. zhè
     347. shì
     348. zài
     349. píng
     350. fán
     351. de
     352. cǎo
     353. píng
     354. shàng
     355.  
     356. ér
     357. shì
     358. zài
     359. shì
     360. wài
     361. táo
     362. yuán
     363.  
     364. 得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。
     365. rán
     366.  
     367. guài
     368. wèn
     369.  
     370.  
     371.  
     372. zài
     373. kàn
     374. shí
     375. me
     376.  
     377. 突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,
     378. yǒu
     379. shí
     380. me
     381. hǎo
     382. kàn
     383. de
     384.  
     385. gǎn
     386. jǐn
     387. huí
     388. jiā
     389.  
     390.  
     391. zhè
     392. shí
     393. hóu
     394.  
     395. 那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我
     396. cái
     397. xǐng
     398. guò
     399. lái
     400.  
     401. shuō
     402.  
     403.  
     404. méi
     405.  
     406.  
     407. méi
     408. shí
     409. me
     410.  
     411.  
     412. kāi
     413. cǎo
     414. 才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草
     415. píng
     416. de
     417. shí
     418. hòu
     419.  
     420. kàn
     421. le
     422. xià
     423. táo
     424. shù
     425.  
     426. zhè
     427. shí
     428. fēng
     429. chuī
     430. lái
     431. le
     432.  
     433. táo
     434. 坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃
     435. shù
     436. zài
     437. yáo
     438. huǎng
     439.  
     440. zài
     441. xiàng
     442. zhāo
     443. zhāo
     444. shǒu
     445.  
     446. shuō
     447.  
     448.  
     449. zài
     450. jiàn
     451.  
     452. 樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,
     453. xiǎo
     454. péng
     455. yǒu
     456.  
     457. huān
     458. yíng
     459. zài
     460. dào
     461. cǎo
     462. píng
     463. shàng
     464. lái
     465.  
     466.  
     467. 小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
     468.  
     469.  
     470. zhè
     471. sàn
     472. zhēn
     473. kāi
     474. xīn
     475.  
     476. ràng
     477. liú
     478. lián
     479. wàng
     480. fǎn
     481.  
     482.  這次散步真開心!讓我流連忘返。
     483.  
     484.  
     485.  
       
      無注音版:散步
       今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說:“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。”我興奮地說。
       我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到了一樓。
       我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向我們招招手。
       我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
       這次散步真開心!讓我流連忘返。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ecanvs.com:襄汾县| www.040bbb.com:安国市| www.dchsci.com:尼木县| www.cosmosofsweden.com:南安市| www.blackpigfestivalenniscrone.com:乐亭县| www.fg556.com:徐闻县| www.xzjwgczw.com:龙江县| www.lizsalmon.com:和静县| www.xpresspropane2u.com:古丈县| www.baochimc.com:铁岭市| www.mypopularbrand.com:宁强县| www.kaihongmtc.com:雷山县| www.cjcfootball.com:娄烦县| www.carouselshow.com:阳谷县| www.birlacitywaterpark.com:阳高县| www.hg43678.com:准格尔旗| www.cjbluxury.com:梧州市| www.assa7777.com:得荣县| www.zhimeijie.com:特克斯县| www.coimbratrail.com:台中市| www.tjshunma.com:黄平县| www.parrotfm.com:富顺县| www.sofiamarket.net:靖边县| www.taoyuangarden.com:新宁县| www.ds1980.com:汤阴县| www.pure-gen.com:石林| www.jordanegasc.com:内江市| www.wtclao.com:安平县| www.lrrsw.cn:文昌市| www.uribaba.com:松阳县| www.daotaolaptop.com:湟中县| www.4000359185.com:安溪县| www.cp9776.com:阿坝| www.gx-gad.com:宁国市| www.uflytech.com:涪陵区| www.happyholiday-gd.com:尚志市| www.brandshoesbar.com:民和| www.pd556.com:宁津县| www.themobilitypov.com:西和县| www.mfbbn.com:正定县| www.istanbulzemin.net:卓资县| www.bobbysidenberg.com:安吉县| www.fnp-co.com:台南县| www.atramusic.com:陆川县| www.hikatiescarlett.com:内黄县| www.laorenke.com:佳木斯市| www.electricmassagechair.org:临猗县| www.italianfashionllc.com:崇文区| www.cloncurrytravel.com:富顺县| www.bestpicsforyou.com:阿荣旗| www.choicecityrebels.com:长宁县| www.supernakliye.com:永清县| www.biologyislife.com:鹰潭市| www.nickvuj.com:安乡县| www.52xianjin.com:宣武区| www.du-pin.com:乐清市| www.fzu123.com:桂东县| www.ym577.com:雅江县| www.0086ssw.com:镇巴县| www.popitaragones.com:永吉县| www.blissfulrituals.com:富锦市| www.sutibao.com:乌兰察布市| www.jinsuitools.com:商河县| www.bajulu.com:新郑市| www.reitzhausproductions.com:中山市| www.qpjmw.com:绥滨县| www.xybww.cn:苗栗市| www.dm070.com:景泰县| www.sun-automation.com:吴旗县| www.cantastorie05.com:江津市| www.kjyjw.cn:神池县| www.9991nk.com:衡南县| www.surprisegiftt.com:娄烦县| www.spoiledrottencatsociety.com:商洛市| www.f5659.com:四子王旗| www.buchuebersetzungen.com:定安县| www.suncity233.com:隆尧县| www.webgradus.com:平舆县| www.teamizzat.com:新宁县| www.yczygl.com:道孚县| www.supernakliye.com:荃湾区| www.name-com.com:八宿县| www.themusicherald.com:吐鲁番市| www.180xu.com:泰安市|