• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 警世鐘

      警世鐘

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4. kàn
     5. le
     6.  
     7. zhōng
     8. guó
     9. shǎo
     10. nián
     11. ér
     12. tóng
     13. bǎi
     14. quán
     15. shū
     16.  
     17.  
     18. rén
     19. 今天,我看了《中國少年兒童百科全書??人
     20. lèi
     21. shè
     22. huì
     23.  
     24. zhè
     25. běn
     26. shū
     27.  
     28. ràng
     29. rèn
     30. shí
     31. le
     32.  
     33. táng
     34. cháo
     35. de
     36. yáo
     37. chóng
     38. 類社會》這本書。它讓我認識了:唐朝的姚崇
     39.    
     40. míng
     41. chéng
     42. zhū
     43.  
     44. jiāng
     45. běi
     46. de
     47.    
     48. lǎo
     49. pìn
     50. xiǎng
     51. de
     52. p明成祖朱棣、擊輯渡江北伐的祖逖p老聘思想的
     53. chéng
     54. rén
     55. zhuāng
     56. zhōu
     57.    
     58. zhòng
     59. wéi
     60. qǐng
     61. jiù
     62. bīng
     63. de
     64. xún
     65. guàn
     66.    
     67. běi
     68. yáng
     69. shuǐ
     70. shī
     71. 繼承人莊周p突破重圍請救兵的荀灌p北洋水師副
     72. shuài
     73. liú
     74. chán
     75.    
     76. tài
     77. píng
     78. tiān
     79. guó
     80. lǐng
     81. xiù
     82. hóng
     83. xiù
     84. quán
     85.    
     86. qiē
     87. wéi
     88. rén
     89. mín
     90. suàn
     91. 帥劉步蟾p太平天國領袖洪秀全p一切為人民打算
     92. de
     93. wáng
     94. ruò
     95. fēi
     96.    
     97. hèn
     98. kàng
     99. de
     100. hóng
     101. chāng
     102.    
     103.  
     104. mín
     105. zhǔ
     106. rén
     107. shì
     108. zuǒ
     109. pài
     110. 的王若飛p恨不抗日死的吉鴻昌p“民主人士左派
     111. de
     112. zhì
     113.  
     114. shěn
     115. jun1
     116. shě
     117. shēn
     118. jiù
     119. nán
     120. de
     121. ōu
     122. yáng
     123. hǎi
     124.  
     125. ràng
     126. zhī
     127. 的旗幟”沈鈞儒和舍身救難的歐陽海。讓我知
     128. dào
     129. le
     130.  
     131. sān
     132.  
     133. cǎn
     134. àn
     135. sān
     136. yuán
     137. rén
     138. mín
     139. kàng
     140. yīng
     141. zhàn
     142.  
     143. 道了“三一八”慘案和三元里人民抗英戰役。
     144.  
     145.  
     146. dāng
     147. kàn
     148. wán
     149. tài
     150. píng
     151. tiān
     152. guó
     153. lǐng
     154. xiù
     155. hóng
     156. xiù
     157. quán
     158. shí
     159. xiǎng
     160.  
     161. hóng
     162. xiù
     163.  當我看完太平天國領袖洪秀全時想:洪秀
     164. quán
     165. běn
     166. lái
     167. tǒng
     168. jiāng
     169. shān
     170.  
     171. què
     172. zài
     173. shèng
     174. hái
     175. yǒu
     176. 全本來可以統一江山,可他卻在離勝利還有一
     177. zhī
     178. yáo
     179. de
     180. shí
     181. hòu
     182. dòng
     183. le
     184. huài
     185. zhǔ
     186.  
     187. xìng
     188.    
     189. jian
     190. zào
     191. 步之遙的時候動起了壞主意:他大興土木p建造
     192. gōng
     193. diàn
     194.    
     195. yàn
     196.    
     197. shēn
     198. jiǎn
     199. chū
     200.  
     201. yuè
     202. lái
     203. yuè
     204. tuō
     205. qún
     206. zhòng
     207.  
     208. zhè
     209. 宮殿p歌舞宴樂p深居簡出,越來越脫離群眾。這
     210. xiē
     211. liè
     212. de
     213. háng
     214. dòng
     215. shǐ
     216. shī
     217. bài
     218. le
     219.  
     220. huí
     221. lái
     222.  
     223. zhōng
     224. guó
     225. 些一系列的行動使他失敗了。回憶起來,中國
     226. shǐ
     227. shàng
     228. hūn
     229. jun1
     230.  
     231. bǎi
     232. xìng
     233. shēng
     234. huó
     235.  
     236. què
     237. 歷史上哪個昏君,哪個不顧百姓生活,自己卻
     238. chī
     239. hǎo
     240. hǎo
     241. de
     242. jun1
     243. wáng
     244. méi
     245. yǒu
     246. bèi
     247. miè
     248. diào
     249.  
     250. 吃好喝好的君王沒有被滅掉?
     251.  
     252.  
     253. kàn
     254. wán
     255. huàn
     256. xǐng
     257.  
     258. shuì
     259. shī
     260.  
     261. de
     262. chén
     263. tiān
     264. huá
     265. hòu
     266.  
     267. de
     268.  看完力圖喚醒“睡獅”的陳天華后,我的
     269. nèi
     270. xīn
     271. jiǔ
     272. jiǔ
     273. néng
     274. píng
     275. jìng
     276.  
     277. wéi
     278. le
     279. jiù
     280. zhōng
     281. guó
     282.  
     283. yǒu
     284. duō
     285. shǎo
     286. yōu
     287. xiù
     288. 內心久久不能平靜。為了救中國,有多少優秀
     289. de
     290. shēng
     291. mìng
     292. men
     293. ér
     294.  
     295. yǒu
     296. xiē
     297. xué
     298. jiā
     299.  
     300. lín
     301. qián
     302. hái
     303. yào
     304. 的生命離我們而去,有些科學家,臨死前還要
     305. bèi
     306. shàng
     307. hǎo
     308. de
     309. míng
     310. shēng
     311.  
     312. xiàng
     313. chén
     314. tiān
     315. huá
     316.  
     317. wéi
     318. le
     319. huàn
     320. xǐng
     321. zhōng
     322. 背上一個不好的名聲。像陳天華,為了喚醒中
     323. guó
     324. zhè
     325. tóu
     326. chén
     327. shuì
     328. de
     329.  
     330. xióng
     331. shī
     332.  
     333.  
     334. jìng
     335. rán
     336. yòng
     337. yōu
     338. xiù
     339. de
     340. 國這頭沉睡的“雄師”,他竟然用自己優秀的
     341. shēng
     342. mìng
     343. lái
     344. huàn
     345. xǐng
     346. zhōng
     347. guó
     348.  
     349. shì
     350. wèn
     351.  
     352. néng
     353. zuò
     354. dào
     355. ma
     356.  
     357. 生命來喚醒中國。我試問自己:我能做到嗎?
     358.  
     359.  
     360. xiàng
     361. qín
     362. shǐ
     363. huáng
     364.  
     365. suī
     366. rán
     367. tǒng
     368. le
     369. zhōng
     370. guó
     371.  
     372. zòng
     373. yǒu
     374.  像秦始皇,他雖然統一了中國,可縱他有
     375. duō
     376. de
     377. gòng
     378. xiàn
     379. jīng
     380. shòu
     381. huī
     382. jīn
     383. de
     384. shēng
     385. huó
     386. ā
     387. 多大的貢獻也經受不起他那揮金如土的生活啊
     388.  
     389.  
     390.  
     391. zhè
     392. běn
     393. shū
     394. zhōng
     395. zuì
     396. ràng
     397. kàn
     398. shùn
     399. yǎn
     400. de
     401. jiù
     402. shì
     403. qín
     404. guì
     405.  
     406.  這本書中最讓我看不順眼的就是秦檜,他
     407. wéi
     408. le
     409.  
     410. jìng
     411. rán
     412. chū
     413. mài
     414. le
     415. dāng
     416. shí
     417. de
     418. kàng
     419. jīn
     420. míng
     421. jiāng
     422.  
     423. 為了一絲利益,竟然出賣了當時的抗金名將?
     424.  
     425. yuè
     426. fēi
     427.  
     428. shǐ
     429. hòu
     430. rén
     431. tīng
     432. dào
     433. zhè
     434. míng
     435. jiù
     436. yào
     437. lái
     438. ?岳飛,使后人一聽到這個名字就要大罵起來
     439.  
     440.  
     441.  
     442. zhè
     443. běn
     444. shū
     445. de
     446. nèi
     447. róng
     448. hěn
     449. fēng
     450.  
     451. shí
     452. zài
     453.  
     454. gěi
     455. hòu
     456. rén
     457. qiāo
     458.  這本書的內容很豐富、實在,也給后人敲
     459. xiǎng
     460. le
     461. jǐng
     462. zhōng
     463.  
     464. 響了警鐘。
     465.  
     466.  
     467.  
       
      無注音版:警世鐘
       今天,我看了《中國少年兒童百科全書??人類社會》這本書。它讓我認識了:唐朝的姚崇p明成祖朱棣、擊輯渡江北伐的祖逖p老聘思想的繼承人莊周p突破重圍請救兵的荀灌p北洋水師副帥劉步蟾p太平天國領袖洪秀全p一切為人民打算的王若飛p恨不抗日死的吉鴻昌p“民主人士左派的旗幟”沈鈞儒和舍身救難的歐陽海。讓我知道了“三一八”慘案和三元里人民抗英戰役。
       當我看完太平天國領袖洪秀全時想:洪秀全本來可以統一江山,可他卻在離勝利還有一步之遙的時候動起了壞主意:他大興土木p建造宮殿p歌舞宴樂p深居簡出,越來越脫離群眾。這些一系列的行動使他失敗了。回憶起來,中國歷史上哪個昏君,哪個不顧百姓生活,自己卻吃好喝好的君王沒有被滅掉?
       看完力圖喚醒“睡獅”的陳天華后,我的內心久久不能平靜。為了救中國,有多少優秀的生命離我們而去,有些科學家,臨死前還要背上一個不好的名聲。像陳天華,為了喚醒中國這頭沉睡的“雄師”,他竟然用自己優秀的生命來喚醒中國。我試問自己:我能做到嗎?
       像秦始皇,他雖然統一了中國,可縱他有多大的貢獻也經受不起他那揮金如土的生活啊。
       這本書中最讓我看不順眼的就是秦檜,他為了一絲利益,竟然出賣了當時的抗金名將??岳飛,使后人一聽到這個名字就要大罵起來。
       這本書的內容很豐富、實在,也給后人敲響了警鐘。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.antski.com:长葛市| www.blogsfere.com:双江| www.4455hn.com:五莲县| www.h-touzi.com:措勤县| www.tbgnr.com:平昌县| www.wow-bakes.com:江安县| www.m6885.com:阜宁县| www.concordbeats.com:镇赉县| www.rbxlw.cn:略阳县| www.g8565.com:桓台县| www.xiechangcable.com:扎兰屯市| www.hg50456.com:潼关县| www.bagusprint.com:古蔺县| www.zjgyuantong.com:萝北县| www.alanseptictank.com:曲水县| www.512825.com:曲沃县| www.treatmentcenterpage.com:江永县| www.qhzxz.com:灵武市| www.victorhugor.com:澜沧| www.zybrickmachine.com:临洮县| www.purefitnessoc.com:昌黎县| www.boyamax.com:沿河| www.juanchinchoncha.com:衡阳市| www.hg81789.com:娄底市| www.hzjjqp.com:卢湾区| www.thevargasgroup.net:和龙市| www.globalnj.com:新竹县| www.menkeji.com:庆阳市| www.saybelfld.com:万载县| www.wynlyn.com:英吉沙县| www.koreanista.net:咸阳市| www.cqtmc.com:隆化县| www.beijingshengbo.com:昌吉市| www.janielholidays.com:诏安县| www.689020.com:武冈市| www.586652.com:辛集市| www.cs366.com:项城市| www.catdossettboudoir.com:万山特区| www.3host-ks.com:彭阳县| www.gumur.com:高雄县| www.126youxiang.com:尚志市| www.zajstone.com:凤阳县| www.arecipesite.com:广宁县| www.awesome-book.com:望城县| www.netjetmarketing.com:石阡县| www.ao-to-ao.com:垫江县| www.earncurve.com:灵台县| www.666er456546.com:格尔木市| www.cjgzw.com:雅江县| www.jinanyisheng.com:信宜市| www.lushundoors.com:海门市| www.fnjsn.cn:佛冈县| www.8a88004.com:德清县| www.zjyxgs.com:吴堡县| www.runtongin.com:蓝山县| www.bangdays.com:大竹县| www.cp5583.com:衡水市| www.223980.com:虎林市| www.kidodidoo.com:定陶县| www.aliciacreative.com:南岸区| www.hw-decor.com:邵阳县| www.shmmlaw.com:苍山县| www.hzmdprint.com:新密市| www.acoreder.com:上林县| www.cmagermany.com:鄄城县| www.yeahw.com:精河县| www.kmtfw.cn:阳信县| www.f8772.com:岳西县| www.conceptpromotions.net:牡丹江市| www.sacnakil.com:邢台市| www.dragonsbloodstudios.com:大悟县| www.217765.com:湖北省| www.zamack.com:凉城县| www.megahjayatenda.com:革吉县| www.aulahumax.com:肃北| www.cp0255.com:兴海县| www.tangoporteno.org:多伦县| www.upgamez.com:开鲁县| www.cg955.com:东丰县| www.getallsites.com:泰宁县| www.hg58345.com:漳州市| www.megahjayatenda.com:荥阳市| www.hg20345.com:大田县| www.xipica.com:敦煌市|