• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 過生日

      過生日

     1. jīn
     2. tiān
     3. shì
     4. de
     5. shēng
     6.  
     7. ràng
     8. dào
     9. kěn
     10. kāi
     11. shēng
     12. 今天是我的生日,媽媽讓我到肯德雞那里開生
     13.                
     14.  
     15. fēi
     16. cháng
     17. kāi
     18. xīn
     19.  
     20. PARTY,我非常開心!
     21.  
     22.  
     23. xià
     24.  
     25. yuē
     26. hǎo
     27. de
     28. tóng
     29. xué
     30. fēi
     31. kuài
     32. pǎo
     33. dào
     34.  一下課,我和約好的幾個同學飛快地跑到
     35. kěn
     36. cān
     37. tīng
     38.  
     39. dào
     40. shí
     41.  
     42. men
     43. zhēng
     44. qiǎng
     45. yào
     46. 肯德雞餐廳。一到那時,她們你爭我搶地要和
     47. zhè
     48. shòu
     49. xīng
     50. zuò
     51. zài
     52.  
     53. huì
     54. gěi
     55. men
     56. dài
     57. lái
     58. hǎo
     59. 我這個壽星坐在一起,似乎我會給她們帶來好
     60. yùn
     61.  
     62. kàn
     63. men
     64. zhēng
     65. méi
     66. wán
     67.  
     68. jiù
     69. zuò
     70. shēng
     71. shuō
     72.  
     73.  
     74. 運。我看她們爭個沒完,就故作生氣地說:“
     75. men
     76. yǒu
     77. wán
     78. méi
     79. wán
     80.  
     81. yào
     82. yào
     83. péi
     84. guò
     85. shēng
     86. ā
     87.  
     88.  
     89. zhè
     90. xià
     91. 你們有完沒完,要不要陪我過生日啊”?這下
     92. hǎo
     93. le
     94.  
     95. men
     96. shàng
     97. tíng
     98. zhǐ
     99. le
     100. zhēng
     101. chǎo
     102.  
     103. hǎo
     104. xiàng
     105. shì
     106. men
     107. 可好了,她們馬上停止了爭吵,好象我是她們
     108. de
     109. zhǔ
     110. rén
     111.  
     112. shuō
     113. shí
     114. me
     115.  
     116. men
     117. dōu
     118. yào
     119. tīng
     120. de
     121.  
     122. zhè
     123. zhǒng
     124. gǎn
     125. 的主人,我說什么,她們都要聽我的,這種感
     126. jiào
     127. zhēn
     128. hǎo
     129.  
     130. 覺真好!
     131.  
     132.  
     133. shēng
     134.                
     135. kāi
     136. shǐ
     137. le
     138.  
     139. tóng
     140. xué
     141. men
     142. zhe
     143. zhǔn
     144. bèi
     145. hǎo
     146. de
     147.  
     148.  生日PARTY開始了,同學們拿著準備好的禮物,
     149. dōu
     150. yào
     151. biǎo
     152. xiàn
     153. fān
     154.  
     155. men
     156. zhēng
     157. xiān
     158. kǒng
     159. hòu
     160. chū
     161.  
     162. wa
     163. 個個都要表現一番。她們爭先恐后地拿出,哇
     164.  
     165. zhēn
     166. duō
     167.  
     168. yǒu
     169. xiǎo
     170. xióng
     171.  
     172. huì
     173. chàng
     174. de
     175. yīn
     176.  
     177. gǎo
     178. xiào
     179. ,真多,有小熊娃娃、會唱歌的音樂盒、搞笑
     180. de
     181. màn
     182. huà
     183. shū
     184.  
     185. běn
     186.  
     187. hái
     188. yǒu
     189. huān
     190. de
     191. wài
     192. shū
     193.  
     194. zhè
     195. 的漫畫書、密碼本、還有我喜歡的課外書。這
     196. xiē
     197. dōu
     198. fēi
     199. cháng
     200. huān
     201.  
     202. fēi
     203. cháng
     204. gǎn
     205. xiè
     206. men
     207.  
     208. tóng
     209. xué
     210. 些禮物我都非常喜歡,我非常感謝她們。同學
     211. men
     212. hái
     213. gēn
     214. chàng
     215. shēng
     216.  
     217. zhù
     218. shēng
     219. kuài
     220. men
     221. hái
     222. 們還跟我一起唱生日歌,祝我生日快樂她們還
     223. yào
     224. yuàn
     225.  
     226. wàng
     227. zài
     228. zhè
     229. xué
     230. xué
     231. yǒu
     232. jìn
     233. 要我許愿,我希望自己在這個學期學習有進步
     234.  
     235. wàng
     236. jiā
     237. dōu
     238. kāi
     239. kāi
     240. xīn
     241. xīn
     242. guò
     243. yuàn
     244. hòu
     245.  
     246. men
     247. ,希望大家都開開心心地許過愿后,我們一起
     248. chuī
     249. le
     250. zhú
     251.  
     252. chuī
     253. wán
     254. zhú
     255.  
     256. gěi
     257. jiā
     258. qiē
     259. dàn
     260. gāo
     261.  
     262. bìng
     263. qiě
     264. 吹了蠟燭。吹完蠟燭,我給大家切蛋糕,并且
     265. fèn
     266. gěi
     267. měi
     268. rén
     269.  
     270. men
     271. dōu
     272. chī
     273. jīn
     274. jīn
     275. yǒu
     276. wèi
     277. de
     278.  
     279. yǒu
     280. 分給每個人,她們個個都吃得津津有味的。有
     281. xiē
     282. tóng
     283. xué
     284. de
     285. ér
     286. tóng
     287. tào
     288. cān
     289. hái
     290. méi
     291. shàng
     292. lái
     293.  
     294. kàn
     295. dào
     296. bié
     297. rén
     298. zài
     299. chī
     300. 些同學的兒童套餐還沒上來,看到別人在吃雞
     301. tuǐ
     302.  
     303. jìn
     304. zhù
     305. liú
     306. xià
     307. le
     308. kǒu
     309. shuǐ
     310.  
     311. xiàng
     312. chán
     313. māo
     314.  
     315. hǎo
     316. wán
     317. le
     318. 腿,禁不住流下了口水,像個饞貓,可好玩了
     319. xià
     320.  
     321. chī
     322. bǎo
     323. bǎo
     324.  
     325. yuán
     326. xiàng
     327. qiú
     328. 一下子,肚子吃飽飽日,圓鼓鼓得像個大皮球
     329.  
     330.  
     331.  
     332. hòu
     333. lái
     334.  
     335. men
     336. hái
     337. wán
     338. le
     339. kāi
     340. chuán
     341. de
     342. yóu
     343.  
     344. zài
     345. yóu
     346. hái
     347.  后來,我們還玩了開船的游戲,在游戲還
     348. méi
     349. kāi
     350. shǐ
     351. shí
     352.  
     353. jiā
     354. dōu
     355. zhēng
     356. zhe
     357. yào
     358. dāng
     359. chuán
     360. zhǎng
     361.  
     362. měi
     363. rén
     364. dōu
     365. zài
     366. 沒開始時,大家都爭著要當船長,每個人都在
     367. hǎn
     368.  
     369. tīng
     370. lái
     371. nào
     372. hǒng
     373. hǒng
     374. de
     375.  
     376. xiàng
     377. cài
     378. shì
     379. chǎng
     380. gǎn
     381. yàng
     382.  
     383. 喊,聽起來鬧哄哄的,像個菜市場趕集一樣。
     384. jiào
     385. zài
     386. gōng
     387. gòng
     388. chǎng
     389. suǒ
     390. néng
     391. xuān
     392. huá
     393.  
     394. zhè
     395. yàng
     396. huì
     397. yǐng
     398. xiǎng
     399. dào
     400. 我覺得在公共場所可不能喧嘩,這樣會影響到
     401. bié
     402. rén
     403. de
     404.  
     405. màn
     406. màn
     407.  
     408. tóng
     409. xué
     410. men
     411. dōu
     412. jìng
     413. xià
     414. lái
     415. le
     416.  
     417. men
     418. kāi
     419. 別人的。慢慢地,同學們都靜下來了,我們開
     420. shǐ
     421. wán
     422. yóu
     423. le
     424.  
     425. zhèng
     426. wán
     427. kāi
     428. xīn
     429. shí
     430.  
     431. yǒu
     432. xiē
     433. tóng
     434. xué
     435. yào
     436. gǎn
     437. 始玩游戲了,正玩得開心時,有些同學要趕去
     438. cān
     439. jiā
     440. yīng
     441. bān
     442.  
     443. de
     444. shēng
     445.                
     446. jié
     447. shù
     448. le
     449.  
     450. 參加英語補習班,我的生日PARTY不得不結束了,我
     451. zhēn
     452. yǒu
     453. diǎn
     454. shě
     455. 真有點舍不得
     456.  
     457.  
     458. jiào
     459. guò
     460. shēng
     461. zhēn
     462. shì
     463. jiàn
     464. kuài
     465. de
     466. shì
     467.  
     468. shōu
     469. dào
     470.  我覺得過生日真是件快樂的事,可以收到
     471. hǎo
     472. duō
     473. de
     474.  
     475. hái
     476. jiāo
     477. dào
     478. hǎo
     479. péng
     480. yǒu
     481.  
     482. zhēn
     483. xiǎng
     484. tiān
     485. tiān
     486. 好多的禮物,還可以交到好朋友,我真想天天
     487. guò
     488. shēng
     489. 過生日
     490.  
     491.  
     492.  
       
      無注音版:過生日
       今天是我的生日,媽媽讓我到肯德雞那里開生日PARTY,我非常開心!
       一下課,我和約好的幾個同學飛快地跑到肯德雞餐廳。一到那時,她們你爭我搶地要和我這個壽星坐在一起,似乎我會給她們帶來好運。我看她們爭個沒完,就故作生氣地說:“你們有完沒完,要不要陪我過生日啊”?這下可好了,她們馬上停止了爭吵,好象我是她們的主人,我說什么,她們都要聽我的,這種感覺真好!
       生日PARTY開始了,同學們拿著準備好的禮物,個個都要表現一番。她們爭先恐后地拿出,哇,真多,有小熊娃娃、會唱歌的音樂盒、搞笑的漫畫書、密碼本、還有我喜歡的課外書。這些禮物我都非常喜歡,我非常感謝她們。同學們還跟我一起唱生日歌,祝我生日快樂她們還要我許愿,我希望自己在這個學期學習有進步,希望大家都開開心心地許過愿后,我們一起吹了蠟燭。吹完蠟燭,我給大家切蛋糕,并且分給每個人,她們個個都吃得津津有味的。有些同學的兒童套餐還沒上來,看到別人在吃雞腿,禁不住流下了口水,像個饞貓,可好玩了一下子,肚子吃飽飽日,圓鼓鼓得像個大皮球。
       后來,我們還玩了開船的游戲,在游戲還沒開始時,大家都爭著要當船長,每個人都在喊,聽起來鬧哄哄的,像個菜市場趕集一樣。我覺得在公共場所可不能喧嘩,這樣會影響到別人的。慢慢地,同學們都靜下來了,我們開始玩游戲了,正玩得開心時,有些同學要趕去參加英語補習班,我的生日PARTY不得不結束了,我真有點舍不得
       我覺得過生日真是件快樂的事,可以收到好多的禮物,還可以交到好朋友,我真想天天過生日
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.jinglongbj.com:阆中市| www.gotbadgeapp.com:华池县| www.alexferrismedia.com:福贡县| www.hirdavatciyiz.com:阜阳市| www.alfahadtiles.com:古田县| www.inlogan.com:东宁县| www.x5china.com:香河县| www.toygrc.com:霍城县| www.h-touzi.com:靖安县| www.mabel-gray.com:陵水| www.drproductivity.com:德钦县| www.955461.com:彭水| www.myproperties4sale.com:响水县| www.no-flash.com:华蓥市| www.alexferrismedia.com:安义县| www.ftechcomputers.com:元谋县| www.mjknetworks.com:阿城市| www.cindymcelroy.com:化州市| www.cp5579.com:永春县| www.ibcscout.com:临安市| www.huangshouqi.com:绥芬河市| www.csjwa.com:当涂县| www.webgradus.com:沧州市| www.ccequinephotography.com:夏津县| www.wordcountonline.net:廊坊市| www.elisa110.com:简阳市| www.salon-as.com:四子王旗| www.antonkropotkinsky.com:勃利县| www.212brands.com:金昌市| www.creantik.com:太和县| www.syhdm.com:图木舒克市| www.laithu.com:师宗县| www.becaramoscow.com:集安市| www.cheap-uggboots4u.com:沐川县| www.ptcdw.cn:个旧市| www.suntikputihdahlia.net:原平市| www.daqingwater.com:长汀县| www.gotta-go-fast.com:临武县| www.maskanshomal.com:昌都县| www.shopzall.com:武胜县| www.brysonadventures.com:阜康市| www.yungtsai.com:囊谦县| www.hzs66.com:绵阳市| www.dongbei77.com:南宁市| www.votextile.com:凤冈县| www.orodfish.com:巢湖市| www.samo-eg.com:沾益县| www.totoadmin.com:五常市| www.flying-nerd.com:固安县| www.d3mm.com:西丰县| www.outaohui.com:黔江区| www.chinaaluminumcircle.com:奉贤区| www.sz-jxbjb.com:甘孜县| www.xzwsst.com:宜兰县| www.bogree.com:平安县| www.yongqinlaw.com:调兵山市| www.guvamint.com:蒙阴县| www.wangwangla.com:大悟县| www.fotoprincipediano.com:大新县| www.konkurenz.com:理塘县| www.chocolate-artist.com:绵竹市| www.shophapi.com:寻乌县| www.zxjianfei.com:玉环县| www.yjhlqlyj.com:章丘市| www.new-sg.com:石楼县| www.mathtuition.org:石景山区| www.dianehamburg.com:遵义县| www.huanxiangtong.com:禹州市| www.pn335.com:宁蒗| www.directequipement.net:岑溪市| www.auburnoysterbar.com:萝北县| www.artearredofiorita.com:凤翔县| www.ljf21sj.com:营口市| www.bestbridalevent.com:贵港市| www.dag9.com:惠州市| www.wwwhg7863.com:永和县| www.agaogluexport.com:南平市| www.hdabse.com:苍南县| www.shkef.com:英山县| www.ctocmall.com:景德镇市| www.855664.com:蓬莱市| www.tammyhomesold.com:泰兴市| www.pj43730.com:瓦房店市| www.hearthemlive.com:道真|