• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 媽媽的日記《陪你去看流星雨》

      媽媽的日記《陪你去看流星雨》

     1. zhè
     2. tiān
     3. zài
     4. jiā
     5. dāi
     6. zhe
     7.  
     8. méi
     9. yǒu
     10. shí
     11. me
     12. shōu
     13. huò
     14.  
     15. zhī
     16. yǒu
     17. fáng
     18. jiān
     19. 這幾天在家呆著,沒有什么收獲,只有房間打
     20. sǎo
     21. què
     22. shì
     23. fēi
     24. cháng
     25. gàn
     26. jìng
     27.  
     28. jiù
     29. zài
     30. zuó
     31. tiān
     32. qián
     33. tiān
     34. liǎng
     35. tiān
     36.  
     37. 掃得卻是非常干凈。就在昨天和前天兩天,我
     38. kàn
     39. le
     40. qīng
     41. chūn
     42. ǒu
     43. xiàng
     44.  
     45. péi
     46. kàn
     47. liú
     48. xīng
     49.  
     50.  
     51. 看了一部青春偶像劇《陪你一起看流星雨》,
     52. shōu
     53. huò
     54. què
     55. shì
     56. fēi
     57. cháng
     58. de
     59.  
     60. gǎn
     61. kǎi
     62. hěn
     63. duō
     64.  
     65. duì
     66. zhè
     67. 收獲卻是非常大的,感慨也很多。對于我這個
     68. nián
     69. líng
     70. de
     71. rén
     72. kàn
     73. zhè
     74. zhǒng
     75. xiǎo
     76. ér
     77. de
     78. diàn
     79. shì
     80.  
     81. zhēn
     82. de
     83. yǒu
     84. xiē
     85. tài
     86. 年齡的人看這種小兒科的電視劇,真的有些太
     87. xiào
     88. le
     89.  
     90. shì
     91. dāng
     92. zhēn
     93. zhèng
     94. kàn
     95. jìn
     96. de
     97. shí
     98. hòu
     99.  
     100. de
     101. 可笑了,可是當我真正看進去的時候,我的喜
     102. āi
     103. dōu
     104. suí
     105. zhe
     106. qíng
     107. de
     108. biàn
     109. huà
     110. ér
     111. biàn
     112. huà
     113.  
     114. wéi
     115. chún
     116. zhēn
     117. de
     118. xīn
     119. 怒哀樂都隨著劇情的變化而變化。為純真的心
     120. líng
     121. gǎn
     122. dòng
     123.  
     124. wéi
     125. jiān
     126. qiáng
     127. de
     128. fèn
     129. dòu
     130. jīng
     131. shén
     132. gǎn
     133. dòng
     134.  
     135. wéi
     136. zhēn
     137. zhì
     138. 靈感動、為堅強不屈的奮斗精神感動、為真摯
     139. ér
     140. làng
     141. màn
     142. de
     143. ài
     144. qíng
     145. ér
     146. gǎn
     147. dòng
     148.  
     149.  
     150. 而浪漫的愛情而感動……
     151.  
     152.  
     153. suī
     154. rán
     155. zào
     156. de
     157. shì
     158.       
     159. suì
     160. hái
     161. zài
     162. xué
     163. shí
     164. dài
     165. de
     166. ài
     167. qíng
     168.  雖然塑造的是20幾歲孩子在大學時代的愛情
     169. shì
     170.  
     171. dàn
     172. què
     173. shé
     174. shè
     175. le
     176. dāng
     177. jīn
     178. shè
     179. huì
     180. de
     181. xiē
     182. xiàn
     183. xiàng
     184.  
     185. tóng
     186. 故事,但卻折射了當今社會的一些現象。如同
     187. de
     188. zhí
     189. zhe
     190. ér
     191. zhuān
     192. de
     193. ài
     194. qíng
     195. tài
     196. shǎo
     197. le
     198.  
     199. tóng
     200. zhǔ
     201. rén
     202. 劇里的執著而專一的愛情太少了,如同女主人
     203. gōng
     204. de
     205. jiān
     206. qiáng
     207. shàng
     208. jìn
     209. de
     210. hái
     211. yuè
     212. lái
     213. yuè
     214. shǎo
     215. le
     216.  
     217. měi
     218. kǎo
     219. shì
     220. 公的堅強和上進的孩子越來越少了,每次考試
     221. zǒng
     222. shì
     223. míng
     224.  
     225. zūn
     226. zhòng
     227. ài
     228.  
     229. dǒng
     230. kào
     231. de
     232. néng
     233. 總是第一名,自尊自重自愛,懂得靠自己的能
     234. zhèng
     235. míng
     236. de
     237. jià
     238. zhí
     239. de
     240. rén
     241. yuè
     242. lái
     243. yuè
     244. shǎo
     245. le
     246.  
     247. duì
     248. zhè
     249. 力證明自己的價值的人越來越少了。對于我這
     250.       
     251. suì
     252. de
     253. rén
     254. lái
     255. shuō
     256.  
     257. zhè
     258. gěi
     259. hěn
     260. de
     261. chù
     262. dòng
     263. 30幾歲的人來說,這部劇也給我很大的觸動和
     264. gǎn
     265.  
     266. suī
     267. rán
     268.       
     269. suì
     270. jīng
     271. zǒu
     272. guò
     273. le
     274.  
     275. dàn
     276. shì
     277. men
     278. wéi
     279. 感悟。雖然20幾歲已經走過去了,但是我們也為
     280. rén
     281. le
     282.  
     283. xiàng
     284. zhōng
     285. de
     286. qīn
     287.  
     288. liǎng
     289. wèi
     290. qīn
     291. dài
     292. biǎo
     293.  
     294. 人父母了,象劇中的母親,兩位母親代表,一
     295. wèi
     296. chù
     297. chù
     298. jiě
     299. zūn
     300. zhòng
     301. hái
     302. de
     303. xuǎn
     304.  
     305. lìng
     306. wèi
     307. shí
     308. me
     309. dōu
     310. 位處處理解尊重孩子的選擇,另一位則什么都
     311. wéi
     312. hái
     313. xuǎn
     314. gàn
     315. shè
     316. hái
     317. de
     318. yóu
     319.  
     320. jiāng
     321. lái
     322. huì
     323. miàn
     324. 為孩子選擇和干涉孩子的自由。我將來也會面
     325. duì
     326. ér
     327. de
     328. chéng
     329. zhǎng
     330.  
     331. huì
     332. zuò
     333. shí
     334. me
     335. yàng
     336. de
     337. qīn
     338. ne
     339.  
     340. 對我兒子的成長,我會做個什么樣的母親呢?
     341.  
     342.  
     343. zhù
     344. le
     345. zhōng
     346. róng
     347. zhōng
     348. shí
     349. qīn
     350. de
     351. tái
     352.  
     353.  我記住了劇中慕容中石父親的一句臺詞:
     354. xiǎo
     355. yíng
     356. yíng
     357. zhì
     358.  
     359. yíng
     360. yíng
     361.  
     362. duān
     363. lěi
     364. de
     365.  
     366. guǒ
     367. 小贏贏智,大贏贏德!端木磊的一句:如果你
     368. xiǎng
     369.  
     370. jiù
     371. pǎo
     372.  
     373. ràng
     374. lèi
     375. shuǐ
     376. biàn
     377. chéng
     378. hàn
     379. shuǐ
     380. zhēng
     381. diào
     382.  
     383. ràng
     384. 想哭,就去跑步,讓淚水變成汗水蒸發掉!讓
     385. chén
     386. le
     387. jiǔ
     388.  
     389.  
     390. 我沉思了許久……
     391.  
     392.  
     393. huān
     394. qián
     395. de
     396. jiān
     397. qiáng
     398. shàng
     399. jìn
     400. zhòng
     401.  
     402. huān
     403. yún
     404. hǎi
     405.  我喜歡雨蕁的堅強上進和自重,喜歡云海
     406. de
     407. dān
     408. chún
     409. shàn
     410. liáng
     411. zhuān
     412. qíng
     413.  
     414. wàng
     415. xiàn
     416. shí
     417. shè
     418. huì
     419. zhōng
     420. de
     421. hái
     422. men
     423. 的單純善良和專情。希望現實社會中的孩子們
     424. gèng
     425. néng
     426. xué
     427. dào
     428. men
     429. de
     430. jīng
     431. shén
     432.  
     433. gèng
     434. wàng
     435. men
     436.       
     437. suì
     438. de
     439. rén
     440. 更能學習到他們的精神,更希望我們30幾歲的人
     441. men
     442. néng
     443. cóng
     444. zhōng
     445. shòu
     446. dào
     447. xiē
     448.  
     449. néng
     450. gèng
     451. jiā
     452. dǒng
     453. zhēn
     454. shēng
     455. huó
     456. 們也能從中受到些啟發,能更加懂得珍惜生活
     457.  
     458. rèn
     459. zhēn
     460. ér
     461. zhēn
     462. chéng
     463. de
     464. guò
     465. hǎo
     466. měi
     467. tiān
     468.  
     469. me
     470. men
     471. de
     472. shēng
     473. huó
     474. ,認真而真誠的過好每一天,那么我們的生活
     475. jiāng
     476. gèng
     477. jiā
     478. měi
     479. hǎo
     480. ér
     481. xìng
     482.  
     483. 將更加美好而幸福!
     484.  
     485.  
     486.  
       
      無注音版:媽媽的日記《陪你去看流星雨》
       這幾天在家呆著,沒有什么收獲,只有房間打掃得卻是非常干凈。就在昨天和前天兩天,我看了一部青春偶像劇《陪你一起看流星雨》,收獲卻是非常大的,感慨也很多。對于我這個年齡的人看這種小兒科的電視劇,真的有些太可笑了,可是當我真正看進去的時候,我的喜怒哀樂都隨著劇情的變化而變化。為純真的心靈感動、為堅強不屈的奮斗精神感動、為真摯而浪漫的愛情而感動……
       雖然塑造的是20幾歲孩子在大學時代的愛情故事,但卻折射了當今社會的一些現象。如同劇里的執著而專一的愛情太少了,如同女主人公的堅強和上進的孩子越來越少了,每次考試總是第一名,自尊自重自愛,懂得靠自己的能力證明自己的價值的人越來越少了。對于我這個30幾歲的人來說,這部劇也給我很大的觸動和感悟。雖然20幾歲已經走過去了,但是我們也為人父母了,象劇中的母親,兩位母親代表,一位處處理解尊重孩子的選擇,另一位則什么都為孩子選擇和干涉孩子的自由。我將來也會面對我兒子的成長,我會做個什么樣的母親呢?
       我記住了劇中慕容中石父親的一句臺詞:小贏贏智,大贏贏德!端木磊的一句:如果你想哭,就去跑步,讓淚水變成汗水蒸發掉!讓我沉思了許久……
       我喜歡雨蕁的堅強上進和自重,喜歡云海的單純善良和專情。希望現實社會中的孩子們更能學習到他們的精神,更希望我們30幾歲的人們也能從中受到些啟發,能更加懂得珍惜生活,認真而真誠的過好每一天,那么我們的生活將更加美好而幸福!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.srzbw.cn:大庆市| www.ziti1.com:南雄市| www.829350.com:千阳县| www.jugouyao.com:灵石县| www.zimuv587.com:台北市| www.surridgesmusiccentre.com:大同市| www.acadiespatiale.com:吴川市| www.zhongshanfapii.com:静宁县| www.dollardement.com:渑池县| www.fathernatureonline.com:确山县| www.implantdentalve.com:中超| www.xingfu52.com:牙克石市| www.blueknightspavi.com:津市市| www.hdy521.com:定西市| www.bvidahealth.com:仙游县| www.wisengineering.org:衡水市| www.aljammali.com:威海市| www.motonitro.com:亚东县| www.jjyjs.com:通道| www.hugoli.com:高雄县| www.microseep.com:大荔县| www.jlsmasonry.com:阳高县| www.hse6.com:阿克陶县| www.dedicationcompilation.com:平乡县| www.scjhllcc.com:务川| www.yiyuanjinshu.com:绵阳市| www.simuladorpoupanca.com:澄城县| www.rynhd.com:武冈市| www.qm-cz.com:景东| www.farukfunclub.com:铜陵市| www.appstoremarketingpro.com:凉城县| www.ereglielitogrencievi.com:洛浦县| www.medicalhealthblog.com:即墨市| www.uae-abandoned.com:丹江口市| www.qgxystw.com:伊吾县| www.taiconsult.com:蛟河市| www.concordbeats.com:洛宁县| www.shiyanandkatharine.com:安宁市| www.bmnjn.com:怀安县| www.new-taxi.com:白朗县| www.bouge-ton-body.com:万宁市| www.expressdomestic.net:墨竹工卡县| www.missionsweb.net:八宿县| www.fromussr.com:营山县| www.hugoli.com:华容县| www.akillipet.com:循化| www.boomtownbabylon.com:龙井市| www.nanopowerindia.com:伽师县| www.fangfoto.com:桦川县| www.payza-scam.com:海丰县| www.oxford2cambridge.net:永安市| www.digsharepoint.com:河北区| www.798666z.com:海伦市| www.0830d.com:牙克石市| www.the-green-find.com:麻江县| www.crowdcomputingblog.com:东阳市| www.kashoubangzongdai.com:印江| www.pj558888.com:福安市| www.ourmanufacturers.com:开封县| www.mississipp.com:霍山县| www.socialbookmarking-mar.com:新平| www.uniquemicrofinance.com:资讯| www.ebuygift.com:余姚市| www.jh0oxs.com:微博| www.navette-9.com:南溪县| www.7654666.com:利川市| www.dibangjiaju.com:徐汇区| www.smsactivation.com:安塞县| www.hongkongpartybus.com:烟台市| www.maitmall.com:四川省| www.sevtree.com:阿坝| www.news2come.com:莱西市| www.fifth-wheels.com:弥渡县| www.czzhanhai.com:界首市| www.gs533.com:石棉县| www.iclcsw.com:内江市| www.xueyugifts.com:冕宁县| www.pengdaclothing.com:阜宁县| www.autoinsurancebuyersguide.com:兴义市| www.tao2u.com:马龙县| www.addx-technologies.com:彭水| www.youjiao2.com:巴南区| www.chansamabut.com:寻乌县| www.tianhaoyule.com:天气|