• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 像你一樣學會堅強

      像你一樣學會堅強

     1. xiàng
     2. yàng
     3. xué
     4. huì
     5. jiān
     6. qiáng
     7. 像你一樣學會堅強
     8.  
     9.  
     10. tiān
     11. tái
     12. xiǎo
     13. xué
     14. zhào
     15. shī
     16. shī
     17.  天臺小學趙施施
     18.  
     19.  
     20. zhè
     21. yán
     22. de
     23. shǔ
     24. jiǎ
     25.  
     26. lǎo
     27. shī
     28. wéi
     29. men
     30. tuī
     31. jiàn
     32. le
     33. běn
     34.  這個炎熱的暑假,老師為我們推薦了一本
     35. chuán
     36. xiǎo
     37. shuō
     38.  
     39. zhè
     40. běn
     41. shū
     42. ràng
     43. yòu
     44. xiǎo
     45. de
     46. xīn
     47. líng
     48. shòu
     49. dào
     50. le
     51. hěn
     52. 自傳小說,這本書讓我幼小的心靈受到了很大
     53. zhèn
     54. hàn
     55.  
     56. zhè
     57. běn
     58. shū
     59. jiù
     60. shì
     61. shí
     62. jiǔ
     63. shì
     64. hǎi
     65. lún
     66. kǎi
     67. de
     68. běn
     69. zhe
     70. 震憾。這本書就是十九世紀海倫凱勒的一本著
     71. zuò
     72.  
     73.  
     74.  
     75. jiǎ
     76. gěi
     77. sān
     78. tiān
     79. guāng
     80. míng
     81.  
     82.  
     83. wán
     84. zhè
     85. běn
     86. shū
     87. hòu
     88. 作??《假如給我三天光明》,讀完這本書后
     89.  
     90. yǒu
     91. hěn
     92. duō
     93. shōu
     94. huò
     95.  
     96. yǒu
     97. duō
     98. gǎn
     99. chù
     100.  
     101. dāng
     102. shàng
     103. shū
     104. ,我有很多收獲,也有許多感觸。當我合上書
     105. de
     106.  
     107. xiǎng
     108. duì
     109. hǎi
     110. lún
     111. shuō
     112.  
     113.  
     114. suī
     115. rán
     116. kàn
     117. jiàn
     118.  
     119. 的那一刻,我想對海倫說:“你雖然看不見,
     120. tīng
     121. jiàn
     122.  
     123. zài
     124. xīn
     125. què
     126. yǒu
     127. shuāng
     128. míng
     129. liàng
     130. de
     131. yǎn
     132. jīng
     133.  
     134. píng
     135. 聽不見,可在你心里卻有一雙明亮的眼睛,憑
     136. zhe
     137. zhǒng
     138. jiān
     139. dìng
     140. de
     141. xìn
     142. niàn
     143.  
     144. kāi
     145. le
     146. chéng
     147. gōng
     148. de
     149. mén
     150.  
     151.  
     152. 著一種堅定的信念,你開啟了成功的大門!”
     153.  
     154.  
     155. hǎi
     156. lún
     157. kǎi
     158. shì
     159. míng
     160. fēi
     161. cháng
     162. wěi
     163.  
     164. lìng
     165. rén
     166. qīn
     167. pèi
     168. de
     169.  海倫凱勒是一名非常偉大、令人欽佩的奇
     170. rén
     171.  
     172. zài
     173. hěn
     174. xiǎo
     175. de
     176. shí
     177. hòu
     178.  
     179. yóu
     180. chǎng
     181. lái
     182. de
     183. 人。在她很小的時候,由于一場突如其來的大
     184. bìng
     185.  
     186. miào
     187. de
     188. shì
     189. jiè
     190.  
     191. yōu
     192. měi
     193. de
     194. shēng
     195. cóng
     196. shēn
     197. biān
     198. duó
     199. zǒu
     200. 病,把奇妙的世界、優美的歌聲從她身邊奪走
     201. le
     202.  
     203. cóng
     204. ràng
     205. miàn
     206. duì
     207. àn
     208. dàn
     209. guāng
     210.  
     211. jìng
     212. de
     213. shì
     214. jiè
     215.  
     216. hái
     217. 了,從此讓她面對暗淡無光、寂靜的世界,還
     218. jǐn
     219. jǐn
     220. zhù
     221. le
     222. de
     223. zuǐ
     224.  
     225. kuài
     226. cóng
     227. shēn
     228. biān
     229. duó
     230. zǒu
     231. le
     232. 緊緊堵住了她的嘴,把快樂也從她身邊奪走了
     233.  
     234. liú
     235. gěi
     236. de
     237. zhī
     238. shì
     239. yōu
     240. chóu
     241.  
     242. zēng
     243. hèn
     244.  
     245. zài
     246. men
     247. de
     248. jiā
     249.  
     250. ,留給她的只是憂愁、憎恨,在他們的家里,
     251. zài
     252. tīng
     253. dào
     254. hǎi
     255. lún
     256. huān
     257. kuài
     258. de
     259. xiào
     260. shēng
     261. le
     262.  
     263. zhí
     264. dào
     265. yǒu
     266. tiān
     267.  
     268. 再也聽不到海倫歡快的笑聲了。直到有一天,
     269. ān
     270. shā
     271. wén
     272. lǎo
     273. shī
     274. lái
     275. dào
     276. hǎi
     277. lún
     278. shēn
     279. biān
     280.  
     281. wéi
     282. kāi
     283. xīn
     284. líng
     285. 安妮莎莉文老師來到海倫身邊,為她打開心靈
     286. de
     287. jiā
     288. suǒ
     289.  
     290. ràng
     291. zhòng
     292. xīn
     293. huí
     294. dào
     295. duō
     296. duō
     297. cǎi
     298. de
     299. shì
     300. jiè
     301.  
     302. dāng
     303. 的枷鎖,讓她重新回到多姿多彩的世界。當我
     304. dào
     305. zhè
     306. yàng
     307. wèi
     308. yòu
     309. máng
     310. yòu
     311. lóng
     312. yòu
     313. de
     314. ruò
     315. jìng
     316. yōu
     317. 讀到這樣一位又盲又聾又啞的弱女子竟以優異
     318. de
     319. chéng
     320. zài
     321. xué
     322. guāng
     323. róng
     324. shí
     325. de
     326. qíng
     327. jiē
     328. shí
     329.  
     330. zhèn
     331. 的成績在哈佛大學光榮畢業時的情節時,我震
     332. jīng
     333. le
     334.  
     335. zhī
     336. wéi
     337. shí
     338. me
     339. cóng
     340. nèi
     341. xīn
     342. shēn
     343. chù
     344. wéi
     345. hǎi
     346. lún
     347. ér
     348. gǎn
     349. dào
     350. 驚了,我不知為什么從內心深處為海倫而感到
     351. jiāo
     352. ào
     353.  
     354. xīn
     355. zhōng
     356. qíng
     357. jìn
     358. yǒu
     359. zhǒng
     360. jìng
     361. pèi
     362. zhī
     363. qíng
     364. yóu
     365. rán
     366. ér
     367. shēng
     368. 驕傲,心中情不自禁有一種敬佩之情油然而生
     369.  
     370. zhè
     371. jiù
     372. shì
     373. hǎi
     374. lún
     375. kǎi
     376.  
     377. jìn
     378. guǎn
     379. shēn
     380. shàng
     381. de
     382. yóu
     383.  
     384. 。這就是海倫凱勒,盡管她身體上的不自由,
     385. zhōng
     386. jiū
     387. shì
     388. zhǒng
     389. quē
     390. hàn
     391.  
     392. gěi
     393. de
     394. shēng
     395. huó
     396.  
     397. xué
     398. dài
     399. lái
     400. le
     401. 終究是一種缺憾,給她的生活、學習帶來了許
     402. duō
     403. xiǎng
     404. dào
     405. de
     406. kùn
     407. nán
     408.  
     409. dàn
     410. shì
     411. hǎi
     412. lún
     413. cóng
     414. shū
     415.  
     416. miàn
     417. duì
     418. 多意想不到的困難,但是海倫從不服輸,面對
     419. shēng
     420. huó
     421. zhōng
     422. de
     423. zhǒng
     424. zhǒng
     425. kùn
     426. jìng
     427.  
     428. yóu
     429. yǒng
     430. gǎn
     431. de
     432. zhàn
     433. shì
     434.  
     435. 生活中的種種困境,她猶如一個勇敢的戰士,
     436. jiāng
     437. miàn
     438. qián
     439. de
     440. rén
     441. xiāo
     442. miè
     443. diào
     444.  
     445. cóng
     446. wèi
     447. 將她面前的敵人一個一個消滅掉,從不畏懼和
     448. tuì
     449. suō
     450.  
     451. jiān
     452. rèn
     453. de
     454. zhè
     455. zhǒng
     456. jīng
     457. shén
     458. shí
     459. fèn
     460. zhí
     461. xué
     462. 退縮,她堅韌不屈的這種精神十分值得我學習
     463.  
     464.  
     465.  
     466. shēng
     467. huó
     468. zài
     469. hēi
     470. àn
     471. zhōng
     472. yòu
     473. gěi
     474. rén
     475. dài
     476. lái
     477. guāng
     478. míng
     479. de
     480. xìng
     481.  一個生活在黑暗中又給人帶來光明的女性
     482.  
     483. guò
     484. le
     485. shēng
     486. mìng
     487. de
     488.       
     489. chūn
     490. qiū
     491.  
     492. què
     493. áo
     494. guò
     495. le
     496.       
     497. nián
     498. guāng
     499. ,一個度過了生命的88個春秋,卻熬過了87年無光
     500.  
     501. shēng
     502.  
     503. de
     504. suì
     505. yuè
     506. de
     507. xìng
     508.  
     509. rán
     510. ér
     511.  
     512. zhèng
     513. shì
     514. ,無聲,無語的孤獨歲月的女性。然而,正是
     515. zhè
     516. me
     517. yōu
     518. zài
     519. guāng
     520.  
     521. shēng
     522.  
     523. yán
     524. de
     525. shì
     526. jiè
     527. de
     528. rén
     529.  
     530. 這么一個幽閉在無光、聲、語言的世界的人,
     531. jìng
     532. rán
     533. xué
     534.  
     535. bìng
     536. yòng
     537. shēng
     538. mìng
     539. de
     540. quán
     541. liàng
     542. chù
     543. 竟然畢業于哈佛大學,并用生命的全部力量處
     544. chù
     545. bēn
     546. zǒu
     547.  
     548. jian
     549. le
     550. jiā
     551. jiā
     552. shàn
     553. gòu
     554.  
     555. chuàng
     556. zào
     557. le
     558. zhè
     559. 處奔走,建起了一家家慈善機構。她創造了這
     560. bān
     561.  
     562. quán
     563. kào
     564. náo
     565. de
     566. xīn
     567. jiān
     568. qiáng
     569. de
     570. zhì
     571. 般奇跡,全靠一顆不屈不撓的心和堅強的意志
     572.  
     573. hǎi
     574. lún
     575. kǎi
     576. jiē
     577. shòu
     578. le
     579. shēng
     580. mìng
     581. de
     582. tiāo
     583. zhàn
     584.  
     585. yòng
     586. ài
     587. xīn
     588. yōng
     589. bào
     590. !海倫凱勒接受了生命的挑戰,用愛心去擁抱
     591. shì
     592. jiè
     593.  
     594. jīng
     595. rén
     596. de
     597. miàn
     598. duì
     599. kùn
     600. jìng
     601.  
     602. zhōng
     603. zài
     604. hēi
     605. àn
     606. zhōng
     607. 世界,以驚人的毅力面對困境,終于在黑暗中
     608. zhǎo
     609. dào
     610. le
     611. guāng
     612. míng
     613.  
     614. ài
     615. de
     616. shuāng
     617. shǒu
     618. shēn
     619. xiàng
     620. quán
     621. shì
     622. jiè
     623.  
     624.  
     625.  
     626. 找到了光明,把慈愛的雙手伸向全世界…… 
     627.  
     628.  
     629. miàn
     630. duì
     631. hǎi
     632. lún
     633. kǎi
     634.  
     635. jìn
     636. jiào
     637. xiū
     638. kuì
     639.  
     640. zài
     641. xué
     642.  面對海倫凱勒,我不禁覺得羞愧!在學習
     643. shàng
     644.  
     645. wèi
     646. néng
     647. jiān
     648. chí
     649. wán
     650. chéng
     651. huá
     652.  
     653. wǎng
     654. wǎng
     655. shì
     656. bàn
     657. ér
     658. fèi
     659.  
     660. 上,我未能堅持完成計劃,往往是半途而廢;
     661. dào
     662. kùn
     663. nán
     664.  
     665. huì
     666. xiǎng
     667. bàn
     668. jiě
     669. jué
     670.  
     671. shì
     672. yòu
     673. xiàng
     674. 遇到困難,我會想辦法解決,可是自己又不相
     675. xìn
     676.  
     677. zài
     678. shēng
     679. huó
     680. zhōng
     681.  
     682. jiào
     683. lài
     684.  
     685. gǎn
     686. miàn
     687. 信自己。在生活中,我比較依賴,我不敢去面
     688. duì
     689. shī
     690. bài
     691.  
     692. gǎn
     693. xiàng
     694. kùn
     695. nán
     696. tiāo
     697. zhàn
     698.  
     699. yuàn
     700. xiàng
     701. xìn
     702. gǎi
     703. biàn
     704.  
     705. 對失敗,不敢去向困難挑戰,不愿相信改變!
     706.  
     707.  
     708. le
     709. zhè
     710. běn
     711. shū
     712.  
     713. dǒng
     714. le
     715. duō
     716.  
     717. shì
     718. cán
     719. rén
     720.  
     721.  讀了這本書,我懂得了許多:是殘疾人,
     722. què
     723. men
     724. gèng
     725. ài
     726. shēng
     727. mìng
     728.  
     729. hòu
     730. jiāng
     731. hǎo
     732. hǎo
     733. zhēn
     734. shēng
     735. 她卻比我們更愛生命。以后我將好好地珍惜生
     736. mìng
     737.  
     738. gèng
     739. yào
     740. xiàng
     741. yàng
     742. xué
     743. huì
     744. jiān
     745. qiáng
     746.  
     747. yào
     748. zhèng
     749. què
     750. duì
     751. dài
     752. kùn
     753. nán
     754. 命,更要像她那樣學會堅強!要正確對待困難
     755.  
     756. měi
     757. rén
     758. shēng
     759. zhōng
     760. dōu
     761. huì
     762. dào
     763. kùn
     764. nán
     765.  
     766. dào
     767. kùn
     768. nán
     769. shí
     770. 。每一個人一生中都會遇到困難,遇到困難時
     771.  
     772. yào
     773. hài
     774. tuì
     775. suō
     776.  
     777. ér
     778. yào
     779. xiǎng
     780. fāng
     781. shè
     782. jiāng
     783. kùn
     784. nán
     785. ,不要害怕退縮,而要想方設法地將困難克服
     786.  
     787. zhàn
     788. shèng
     789. kùn
     790. nán
     791. de
     792. guò
     793. chéng
     794. zhèng
     795. shì
     796. jìn
     797. de
     798. guò
     799. chéng
     800.  
     801. ,戰勝困難的過程也正是自己進步的過程。我
     802. jiāng
     803. zhè
     804. běn
     805. hǎo
     806. shū
     807. zuò
     808. de
     809. liáng
     810. shī
     811. yǒu
     812.  
     813. huì
     814. bèi
     815. láo
     816. láo
     817. 將把這本好書做我的良師益友,會一輩子牢牢
     818. zhù
     819. hǎi
     820. lún
     821.  
     822.  
     823. 記住海倫……
     824.  
     825.  
     826.  
       
      無注音版:像你一樣學會堅強
       像你一樣學會堅強
       天臺小學趙施施
       這個炎熱的暑假,老師為我們推薦了一本自傳小說,這本書讓我幼小的心靈受到了很大震憾。這本書就是十九世紀海倫凱勒的一本著作??《假如給我三天光明》,讀完這本書后,我有很多收獲,也有許多感觸。當我合上書的那一刻,我想對海倫說:“你雖然看不見,聽不見,可在你心里卻有一雙明亮的眼睛,憑著一種堅定的信念,你開啟了成功的大門!”
       海倫凱勒是一名非常偉大、令人欽佩的奇人。在她很小的時候,由于一場突如其來的大病,把奇妙的世界、優美的歌聲從她身邊奪走了,從此讓她面對暗淡無光、寂靜的世界,還緊緊堵住了她的嘴,把快樂也從她身邊奪走了,留給她的只是憂愁、憎恨,在他們的家里,再也聽不到海倫歡快的笑聲了。直到有一天,安妮莎莉文老師來到海倫身邊,為她打開心靈的枷鎖,讓她重新回到多姿多彩的世界。當我讀到這樣一位又盲又聾又啞的弱女子竟以優異的成績在哈佛大學光榮畢業時的情節時,我震驚了,我不知為什么從內心深處為海倫而感到驕傲,心中情不自禁有一種敬佩之情油然而生。這就是海倫凱勒,盡管她身體上的不自由,終究是一種缺憾,給她的生活、學習帶來了許多意想不到的困難,但是海倫從不服輸,面對生活中的種種困境,她猶如一個勇敢的戰士,將她面前的敵人一個一個消滅掉,從不畏懼和退縮,她堅韌不屈的這種精神十分值得我學習。
       一個生活在黑暗中又給人帶來光明的女性,一個度過了生命的88個春秋,卻熬過了87年無光,無聲,無語的孤獨歲月的女性。然而,正是這么一個幽閉在無光、聲、語言的世界的人,竟然畢業于哈佛大學,并用生命的全部力量處處奔走,建起了一家家慈善機構。她創造了這般奇跡,全靠一顆不屈不撓的心和堅強的意志!海倫凱勒接受了生命的挑戰,用愛心去擁抱世界,以驚人的毅力面對困境,終于在黑暗中找到了光明,把慈愛的雙手伸向全世界……
        面對海倫凱勒,我不禁覺得羞愧!在學習上,我未能堅持完成計劃,往往是半途而廢;遇到困難,我會想辦法解決,可是自己又不相信自己。在生活中,我比較依賴,我不敢去面對失敗,不敢去向困難挑戰,不愿相信改變!
       讀了這本書,我懂得了許多:是殘疾人,她卻比我們更愛生命。以后我將好好地珍惜生命,更要像她那樣學會堅強!要正確對待困難。每一個人一生中都會遇到困難,遇到困難時,不要害怕退縮,而要想方設法地將困難克服,戰勝困難的過程也正是自己進步的過程。我將把這本好書做我的良師益友,會一輩子牢牢記住海倫……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.xhttw.com:遵化市| www.dibangjiaju.com:吉隆县| www.resediservice.com:琼海市| www.ealwi.com:常熟市| www.hg98345.com:玉山县| www.ks-diaz.com:华安县| www.viralinsocialmedia.com:连江县| www.texastroop424.org:阿鲁科尔沁旗| www.jinda109.com:海林市| www.bulkemailonline.com:玛纳斯县| www.bicaraperpustakaan.com:白水县| www.spielgeil.com:广丰县| www.tjmtw.com:泰安市| www.ahmeterozenci.com:同德县| www.anfibiorecords.com:巴彦县| www.hg79456.com:江西省| www.happydogvideo.com:凤山县| www.cursosrioja.com:治县。| www.brushhairandmakeup.com:鲁甸县| www.hg81789.com:龙州县| www.sustainablenepal.com:全南县| www.4eda.com:横山县| www.radiocachora.com:屯门区| www.polish-translator.org:台北市| www.52nnt.com:广东省| www.la-grange-fleurie.net:兴业县| www.n7989.com:河津市| www.value-jp.com:吉安市| www.cn-reiz.com:渝中区| www.mypopularbrand.com:磐安县| www.ft677.com:梧州市| www.rbxlw.cn:库尔勒市| www.dcwt.org:宁都县| www.voxpopolo.com:甘谷县| www.electmikehein.com:蒙城县| www.dy-yey.com:日照市| www.cp6990.com:阳东县| www.huangdaobb.com:柞水县| www.janainaewilliam.com:台中县| www.dramacity4u.net:南汇区| www.voltthemes.com:永胜县| www.ppdownloader.com:龙州县| www.microsatsymp.com:日土县| www.ys2003.com:蓬安县| www.patrickcoxdna.com:北票市| www.hg73345.com:陈巴尔虎旗| www.774002.com:兴和县| www.wc915.com:三门峡市| www.dengfuwu.com:建湖县| www.hg15345.com:西丰县| www.wenledu.com:会东县| www.caigangf.com:肇源县| www.r8767.com:五华县| www.0571-edu.com:衢州市| www.23682368.com:德保县| www.ceilidhcostello.com:香河县| www.bestkitchenkniveslist.com:云南省| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:栾川县| www.procarpetcleaningservices.com:古浪县| www.chrome-icons.com:侯马市| www.zhiminjia.com:江城| www.zhanxun56.com:大关县| www.wwwmamma.com:昆明市| www.divided-games.com:福贡县| www.perfectskinserum.org:卓尼县| www.ossean.com:长乐市| www.wobocai.com:买车| www.bazardasminas.net:万州区| www.ohkarma.com:新乐市| www.780790.com:红安县| www.stephanmueller.net:济宁市| www.drjcdua.com:扎兰屯市| www.iandrgroup.com:丁青县| www.foligroup.com:化德县| www.ykfone.com:柘荣县| www.xawydz.com:英德市| www.total-cover.com:广元市| www.chinawdtz.com:板桥市| www.xbcncp.com:临猗县| www.newsstuck.com:台南县| www.ytjskf.com:乌恰县| www.david-kibble.com:礼泉县| www.airsolution-group.com:陇南市| www.kljlw.cn:内黄县|