• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 一天的故事

      一天的故事

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4. jiā
     5. jiù
     6. shèng
     7. de
     8. rén
     9. dōu
     10. chū
     11. le
     12.  
     13. 今天,家里就剩我和弟弟其他的人都出去了。
     14.  
     15.  
     16. zǎo
     17. shàng
     18.  
     19. diǎn
     20.  
     21. pǎo
     22.  
     23. hái
     24. zāi
     25.  早上,八點:我和弟弟一起去跑步,還栽
     26. le
     27. huā
     28. guǒ
     29.  
     30. huí
     31. le
     32. jiā
     33.  
     34. 了幾個無花果,回了家。
     35.  
     36.  
     37. zǎo
     38. shàng
     39.  
     40. jiǔ
     41. diǎn
     42.  
     43. duì
     44. shuō
     45.  
     46.  
     47. zài
     48. zǒu
     49.  早上,九點:弟弟對我說:“我媽媽在走
     50. zhī
     51. qián
     52. shì
     53. zhǔ
     54. men
     55. shū
     56. guǎn
     57. ma
     58.  
     59.  
     60. shuō
     61.  
     62.  
     63. ēn
     64. 之前不是囑咐我們去圖書館嗎?”我說:“恩
     65.  
     66. ràng
     67. men
     68. xiān
     69. zài
     70. jiù
     71. shū
     72. guǎn
     73.  
     74. men
     75. de
     76. jiāo
     77. tōng
     78. gōng
     79. shì
     80. ,讓我們先在就去圖書館。我們的交通工具是
     81. háng
     82. chē
     83.  
     84. jiù
     85. zhè
     86. yàng
     87.  
     88. shàng
     89. le
     90.  
     91. 自行車。就這樣,我和弟弟上路了。
     92.  
     93.  
     94. men
     95. lái
     96. dào
     97. shū
     98. guǎn
     99.  
     100. jiàn
     101. shì
     102. jiù
     103. shì
     104. hái
     105. shū
     106.  
     107. hòu
     108.  我們來到圖書館,第一件事就是還書。后
     109. lái
     110. men
     111. jiè
     112. le
     113. běn
     114. shū
     115.  
     116. jiù
     117. zài
     118. shū
     119. guǎn
     120. kàn
     121. le
     122. lái
     123. 來我們去借了幾本書,就在圖書館里看了起來
     124.  
     125. men
     126. kàn
     127. de
     128. hěn
     129. tóu
     130.  
     131. wàng
     132. le
     133.  
     134. wàng
     135. le
     136. shí
     137. jiān
     138. ,我們看的很投入,忘記了自我,忘記了時間
     139.  
     140. rán
     141.  
     142. de
     143. shǒu
     144. de
     145. nào
     146. zhōng
     147. xiǎng
     148. le
     149.  
     150. zhè
     151. cái
     152. men
     153. ,突然,我的手機的鬧鐘響了,這才把我們呼
     154. huàn
     155. huí
     156. lái
     157.  
     158. zhè
     159. ràng
     160. men
     161. zhī
     162. dào
     163. le
     164. xiàn
     165. zài
     166. jīng
     167. shì
     168. zhōng
     169. de
     170. 喚回來,這也讓我們知道了現在已經是中午的
     171. shí
     172. diǎn
     173. zhōng
     174. le
     175.  
     176. duì
     177. shuō
     178.  
     179.  
     180. xiàn
     181. zài
     182. shì
     183. shí
     184. diǎn
     185. 十一點鐘了。我對弟弟說:“現在已是十一點
     186. zhōng
     187. le
     188.  
     189. men
     190. gāi
     191. huí
     192. jiā
     193. le
     194.  
     195.  
     196. shuō
     197.  
     198.  
     199. hǎo
     200.  
     201. 鐘了,我們該回家了。”弟弟說:“好。
     202.  
     203.  
     204. zài
     205. huí
     206. jiā
     207. de
     208. shàng
     209. men
     210. guò
     211. jiā
     212. xiǎo
     213. diàn
     214.  
     215. tíng
     216. le
     217.  在回家的路上我們路過一家小店,我停了
     218. xià
     219. lái
     220.  
     221. tíng
     222. le
     223. xià
     224. lái
     225.  
     226. zǒu
     227. jìn
     228. le
     229. xiǎo
     230. diàn
     231. mǎi
     232. le
     233. liǎng
     234. 下來,弟弟也停了下來,我走進了小店買了兩
     235. bāo
     236. fāng
     237. biàn
     238. miàn
     239. duì
     240. shuō
     241.  
     242.  
     243. zhè
     244. jiù
     245. shì
     246. men
     247. jīn
     248. tiān
     249. de
     250. fàn
     251. 包方便面對弟弟說:“這就是我們今天的午飯
     252. le
     253.  
     254. shí
     255. me
     256. méi
     257. shuō
     258.  
     259. jiù
     260. zhè
     261. yàng
     262. men
     263. huí
     264. dào
     265. le
     266. jiā
     267.  
     268. 了。弟弟什么也沒說。就這樣我們回到了家。
     269.  
     270.  
     271. dāng
     272. men
     273. chī
     274. wán
     275. zhōng
     276. fàn
     277.  
     278. yòu
     279. zhè
     280. chē
     281. shū
     282. guǎn
     283. le
     284.  
     285.  當我們吃完中飯,又騎這車去圖書館了,
     286. zài
     287. men
     288. yòu
     289. kàn
     290. de
     291. hěn
     292.  
     293. yòu
     294. wàng
     295. le
     296.  
     297. yòu
     298. 在那里我們又看的很入迷,又忘記了自我,又
     299. wàng
     300. le
     301. shí
     302. jiān
     303.  
     304. zhī
     305. jiào
     306. shí
     307. jiān
     308. dào
     309. le
     310. diǎn
     311. zhōng
     312.  
     313. guǎn
     314. 忘記了時間,不知不覺時間到了四點鐘,管理
     315. yuán
     316. shuō
     317.  
     318. guān
     319. mén
     320. le
     321.  
     322. zài
     323. de
     324. rén
     325. fēn
     326. fēn
     327. zǒu
     328. chū
     329. le
     330. shū
     331. guǎn
     332. 員說,關門了。在那里的人紛紛走出了圖書館
     333.  
     334.  
     335.  
     336. zhè
     337. jiù
     338. shì
     339. shēng
     340. mìng
     341. zhōng
     342. de
     343. tiān
     344.  
     345.  這就是我生命中的一天。
     346.  
     347.  
     348.  
       
      無注音版:一天的故事
       今天,家里就剩我和弟弟其他的人都出去了。
       早上,八點:我和弟弟一起去跑步,還栽了幾個無花果,回了家。
       早上,九點:弟弟對我說:“我媽媽在走之前不是囑咐我們去圖書館嗎?”我說:“恩,讓我們先在就去圖書館。我們的交通工具是自行車。就這樣,我和弟弟上路了。
       我們來到圖書館,第一件事就是還書。后來我們去借了幾本書,就在圖書館里看了起來,我們看的很投入,忘記了自我,忘記了時間,突然,我的手機的鬧鐘響了,這才把我們呼喚回來,這也讓我們知道了現在已經是中午的十一點鐘了。我對弟弟說:“現在已是十一點鐘了,我們該回家了。”弟弟說:“好。
       在回家的路上我們路過一家小店,我停了下來,弟弟也停了下來,我走進了小店買了兩包方便面對弟弟說:“這就是我們今天的午飯了。弟弟什么也沒說。就這樣我們回到了家。
       當我們吃完中飯,又騎這車去圖書館了,在那里我們又看的很入迷,又忘記了自我,又忘記了時間,不知不覺時間到了四點鐘,管理員說,關門了。在那里的人紛紛走出了圖書館。
       這就是我生命中的一天。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.catalinamotoroiu.com:五河县| www.supernac.com:开阳县| www.126youxiang.com:峡江县| www.jp-daigo.com:团风县| www.bjaymy.com:宁德市| www.yczygl.com:成武县| www.artbyandra.com:望奎县| www.mzsgs.com:资中县| www.culasse-moteur.com:武冈市| www.yantailantian.com:永定县| www.lizhao.org:罗江县| www.zzjiuda.com:教育| www.killdevilhillbrooklyn.com:石屏县| www.g888886.com:融水| www.abcdelacrilico.com:垣曲县| www.cp7721.com:繁昌县| www.lifeisalabyrinth.com:西和县| www.zhusihuai.com:琼结县| www.soulmotivedjs.com:东港市| www.blimprobotics.com:赞皇县| www.fudianpian.com:库伦旗| www.spicythaievans.com:连城县| www.bfgw.org:沙河市| www.lool82.com:文化| www.neuropto.com:定日县| www.champaignilmls.com:揭东县| www.fjgwg.com:武义县| www.mf-moto.com:元谋县| www.sandersfieldtrees.org:遂平县| www.jatemweb.com:榆社县| www.q5653.com:平度市| www.tjssanreqi.com:勐海县| www.showganzi.com:辽宁省| www.champaignilmls.com:洛宁县| www.bikerzworld.com:渭源县| www.logochargers.com:花莲县| www.www-wwwcom.com:乐陵市| www.ty3399.com:洪雅县| www.white-label-host.com:方山县| www.adonis-danieletto.com:仙居县| www.moretoken.org:伊通| www.thebasketgourmet.com:花莲县| www.primpandwear.com:赤城县| www.oudeshu.com:惠东县| www.gutbrodpackaging.com:南江县| www.wxjtjd.com:宝丰县| www.fgzcs.com:彩票| www.fusion-mania.com:增城市| www.alemdagemlakkonut.com:莲花县| www.3dcursors.com:洛扎县| www.achetervigrxplus.com:平顶山市| www.onceders.com:广西| www.skillupnavi.com:保亭| www.caitoule.com:承德县| www.ppxsp.com:铁岭县| www.52xianjin.com:扶风县| www.zckhw.cn:石柱| www.ryccc.com:马边| www.voxpopolo.com:锦州市| www.jobexperts.org:北安市| www.sufeautolights.com:望奎县| www.4455hn.com:凉城县| www.ysygs.com:峨山| www.lnwnk.com:新龙县| www.crucerocapitalesbalticas.com:铜川市| www.2eos.com:闽侯县| www.hg45345.com:柳河县| www.fastdiethub.com:镶黄旗| www.freetrafficx.com:双桥区| www.cdhdlgs.com:奉化市| www.zdrowienatalerzu.com:阿图什市| www.feel-fi.com:开化县| www.yjefu.com:香格里拉县| www.the13thgeek.net:界首市| www.falsestop.com:镇雄县| www.f7552.com:法库县| www.savvytravelshop.com:宝丰县| www.baidujxcm.com:商丘市| www.massage-prague.net:九龙县| www.huthug.com:咸丰县| www.hisfountain.net:大兴区| www.tekirotools.com:扎囊县| www.cskurumsaltuketim.com:得荣县| www.cw199.com:定南县|