• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 快畢業了,你會不舍得嗎?

      快畢業了,你會不舍得嗎?

     1. huì
     2.  
     3.  
     4. shě
     5. shì
     6.  
     7. yīn
     8. wéi
     9. yǒu
     10. wàng
     11. le
     12. de
     13. shì
     14.  我舍不得是,因為有忘不了的故事
     15.  
     16.  
     17. wàng
     18. le
     19. de
     20. qíng
     21. jiē
     22.  忘不了的情節
     23.  
     24.  
     25. wàng
     26. le
     27. de
     28. zhǔ
     29. jiǎo
     30.  忘不了的主角
     31.  
     32.  
     33. wàng
     34. le
     35. de
     36. yán
     37.  忘不了的語言
     38.  
     39.  
     40. hái
     41. yǒu
     42. wàng
     43. le
     44. de
     45. qíng
     46. gǎn
     47. ā
     48.  還有忘不了的情感啊
     49.  
     50.  
     51. huì
     52.  會
     53.  
     54.  
     55. shě
     56.  
     57. shì
     58. yīn
     59. wéi
     60. hái
     61. xiǎng
     62. lài
     63. zhe
     64. xué
     65. xiào
     66.  我舍不得,是因為我還想賴著學校
     67.  
     68.  
     69. lài
     70. zhe
     71. cāo
     72. chǎng
     73.  賴著操場
     74.  
     75.  
     76. lài
     77. zhe
     78. shì
     79.  賴著課室
     80.  
     81.  
     82. hái
     83. xiǎng
     84. lài
     85. zhe
     86. mǒu
     87. xiē
     88. rén
     89. ā
     90.  還想賴著某些人啊
     91.  
     92.  
     93. huì
     94.  會
     95.  
     96.  
     97. shě
     98.  
     99. shì
     100. yīn
     101. wéi
     102. guàn
     103. le
     104. zhè
     105.  我舍不得,是因為我習慣了這里
     106.  
     107.  
     108. guàn
     109. le
     110. qīng
     111. xīn
     112. ér
     113. shū
     114. shì
     115. de
     116. xiào
     117. yuán
     118.  習慣了清新而舒適的校園
     119.  
     120.  
     121. kuān
     122. kuò
     123. ér
     124. shū
     125. tǎn
     126. de
     127. qiú
     128. chǎng
     129.  寬闊而舒坦的足球場
     130.  
     131.  
     132. de
     133. lóu
     134.  大大的樓梯
     135.  
     136.  
     137. guàn
     138. le
     139.  
     140. méi
     141. shì
     142. yǒu
     143. shì
     144. dōu
     145. hǎn
     146. shēng
     147. ér
     148. zāo
     149. dào
     150. xué
     151. xiào
     152.  習慣了,沒事有事都大喊一聲而遭到學校
     153.  
     154. lǎo
     155. shī
     156.  
     157. tóng
     158. xué
     159. tóu
     160. de
     161. shùn
     162. jiān
     163. 、老師、同學投訴的瞬間
     164.  
     165.  
     166. guàn
     167. le
     168. lǎo
     169. shī
     170.  
     171. tóng
     172. xué
     173. chǎo
     174. chǎo
     175. nào
     176. nào
     177. ér
     178. zhēng
     179. zhí
     180. xiū
     181.  習慣了與老師、同學吵吵鬧鬧而爭執不休
     182. de
     183. mǒu
     184. jiàn
     185. shì
     186. 的某件事
     187.  
     188.  
     189. guàn
     190. le
     191. lǎo
     192. shī
     193.  
     194. tóng
     195. xué
     196. chù
     197. zài
     198. yàng
     199. de
     200. jiāo
     201. shì
     202.  
     203. zuò
     204.  習慣了與老師、同學處在一樣的教室、坐
     205. zài
     206. tóng
     207. zhǒng
     208. zhāng
     209. dèng
     210.  
     211. wàng
     212. xiàng
     213. chuāng
     214. wài
     215. yàng
     216. de
     217. lán
     218. tiān
     219.  
     220. yàng
     221. 在同一種張凳子、望向窗外一樣的藍天、一樣
     222. de
     223. bái
     224. yún
     225.  
     226. zhe
     227. yàng
     228. xīn
     229. xiān
     230. de
     231. kōng
     232. 的白云、呼吸著一樣新鮮的空氣
     233.  
     234.  
     235. shì
     236. yīn
     237. wéi
     238. guàn
     239. le
     240. zhè
     241. de
     242. qiē
     243. ā
     244.  是因為我習慣了這里的一切啊
     245.  
     246.  
     247. huì
     248.  會
     249.  
     250.  
     251. shě
     252.  
     253. shì
     254. yīn
     255. wéi
     256. zhè
     257. de
     258. qiē
     259. dōu
     260. hěn
     261. shēn
     262.  我舍不得,是因為這里的一切都很深刻
     263.  
     264.  
     265. jiāo
     266. shì
     267.  教室里
     268.  
     269.  
     270. qiáng
     271. shàng
     272.  墻壁上
     273.  
     274.  
     275. zhuō
     276. shàng
     277.  課桌上
     278.  
     279.  
     280. hēi
     281. biān
     282. shàng
     283.  黑邊上
     284.  
     285.  
     286. dōu
     287. bèi
     288. shàng
     289. zhuān
     290. shǔ
     291. men
     292. de
     293.  都被刻上專屬我們的記憶
     294.  
     295.  
     296. huì
     297.  會
     298.  
     299.  
     300. shě
     301.  
     302. shì
     303. yīn
     304. wéi
     305. zhè
     306. yǒu
     307. men
     308. shú
     309. de
     310. wèi
     311. dào
     312.  我舍不得,是因為這里有我們熟悉的味道
     313.  
     314.  
     315. xià
     316. men
     317. céng
     318. shì
     319. zhè
     320. yàng
     321. de
     322. huān
     323. kuài
     324. guò
     325.  夏日里我們何曾不是這樣的歡快過
     326.  
     327.  
     328. yáng
     329. guāng
     330. xià
     331. men
     332. de
     333. xiào
     334. liǎn
     335. huā
     336.  陽光下我們的笑臉如花
     337.  
     338.  
     339. shù
     340. yīn
     341. xià
     342. men
     343. shū
     344. shì
     345. ér
     346. zài
     347. dàn
     348. dàn
     349. de
     350. wēi
     351. fēng
     352.  
     353. dàn
     354. dàn
     355.  樹蔭下我們舒適而自在淡淡的微風,淡淡
     356. de
     357. liáng
     358.  
     359. chuī
     360. dàn
     361. men
     362. de
     363. huí
     364. 的涼意,吹不淡我們的回憶
     365.  
     366.  
     367. shì
     368. yīn
     369. wéi
     370. zhè
     371. yáng
     372. zhe
     373. xìng
     374. ā
     375.  是因為這里洋溢著幸福啊
     376.  
     377.  
     378. huì
     379.  會
     380.  
     381.  
     382. shě
     383.  
     384. shì
     385. yīn
     386. wéi
     387. zhè
     388. shì
     389. xué
     390.    
     391. xué
     392. de
     393.  我舍不得,是因為這里是我學習6個學期的
     394. fāng
     395. 地方
     396.  
     397.  
     398. tiān
     399. zhēn
     400. ér
     401. yōu
     402. de
     403. chū
     404.  天真而無憂的初一
     405.  
     406.  
     407. jīng
     408. líng
     409. ér
     410. guài
     411. de
     412. chū
     413. èr
     414.  精靈而古怪的初二
     415.  
     416.  
     417. jiān
     418. xīn
     419. ér
     420. de
     421. chū
     422. sān
     423.  艱辛而刻苦的初三
     424.  
     425.  
     426. jiàn
     427. sàn
     428. de
     429. lǎo
     430. shī
     431.  
     432. tóng
     433. xué
     434.  
     435. shì
     436. juàn
     437.  
     438. yōu
     439. chóu
     440.  以及不見不散的老師、同學、試卷、憂愁
     441.  
     442.  
     443. shì
     444. yīn
     445. wéi
     446. zhè
     447. yǐn
     448. cáng
     449. zhe
     450. hěn
     451. duō
     452. de
     453. qíng
     454. gǎn
     455. ā
     456.  是因為這里隱藏著很多我的情感啊
     457.  
     458.  
     459. huì
     460.  會
     461.  
     462.  
     463. shě
     464.  
     465.  
     466.  
     467. shì
     468. yīn
     469. wéi
     470. men
     471. hái
     472. huì
     473. liú
     474. niàn
     475. zhè
     476.  我舍不得, 是因為我們還會留念這里
     477. de
     478. qiē
     479. ā
     480. 的一切啊
     481.  
     482.  
     483. shì
     484. yīn
     485. wéi
     486. men
     487. shě
     488. zhè
     489. de
     490. qiē
     491. ā
     492.  是因為我們舍不得這里的一切啊
     493.  
     494.  
     495. shì
     496. yīn
     497. wéi
     498. men
     499. shú
     500. zhe
     501. zhè
     502. de
     503. qiē
     504. ā
     505.  是因為我們熟悉著這里的一切啊
     506.  
     507.  
     508. shì
     509. yīn
     510. wéi
     511. men
     512. wàng
     513. le
     514. zhè
     515. de
     516. qiē
     517. ā
     518.  是因為我們忘不了這里的一切啊
     519.  
     520.  
     521. shì
     522. men
     523. chàng
     524. xiǎng
     525. qīng
     526. chūn
     527. zhī
     528. de
     529. yuán
     530. ā
     531.  是我們唱響青春之歌的起源啊
     532.  
     533.  
     534. shì
     535. men
     536. rén
     537. zǒu
     538. xiàng
     539. shè
     540. huì
     541. de
     542. diǎn
     543. ā
     544.  是我們育人走向社會的起點啊
     545.  
     546.  
     547. gèng
     548. shì
     549. men
     550. xīn
     551. de
     552. kāi
     553. shǐ
     554. ā
     555.  更是我們新的開始啊
     556.  
     557.  
     558. zhè
     559. shì
     560. men
     561. gòng
     562. tóng
     563. zào
     564. de
     565. jiā
     566. yuán
     567.  這里是我們共同打造的家園
     568.  
     569.  
     570. zhè
     571. shì
     572. men
     573. gòng
     574. tóng
     575. yíng
     576. zào
     577. de
     578. fēn
     579. wéi
     580.  這里是我們共同營造的氛圍
     581.  
     582.  
     583. zhè
     584. shì
     585. de
     586. tóng
     587. nián
     588. jiǔ
     589. wéi
     590. de
     591. xiào
     592. liǎn
     593. shì
     594. zhí
     595. bèi
     596.  這里如那逝去的童年久違的笑臉是值得被
     597. zhēn
     598. de
     599. qiē
     600. ā
     601. 珍惜的一切啊
     602.  
     603.  
     604. huì
     605.  會
     606.  
     607.  
     608. shě
     609.  
     610. shì
     611. yīn
     612. wéi
     613. zài
     614. shí
     615. jiān
     616. de
     617. hóng
     618. liú
     619. zhōng
     620. xué
     621. huì
     622. le
     623.  我舍不得,是因為在時間的洪流中學會了
     624. xiàng
     625. xué
     626. huì
     627. le
     628. xiàng
     629. ài
     630.  
     631. xué
     632. huì
     633. le
     634. chū
     635. xué
     636. huì
     637. le
     638. fèn
     639. dòu
     640.  
     641. xué
     642. 相惜學會了相愛、學會了付出學會了奮斗、學
     643. huì
     644. le
     645. chéng
     646. zhǎng
     647. shōu
     648. huò
     649. zhe
     650. kuài
     651.  
     652. shōu
     653. huò
     654. zhe
     655. xìng
     656.  
     657. shōu
     658. huò
     659. zhe
     660. gǎn
     661. 會了成長收獲著快樂、收獲著幸福、收獲著感
     662. dòng
     663.  
     664. shōu
     665. huò
     666. zhe
     667. chéng
     668. zhǎng
     669. 動、收獲著成長
     670.  
     671.  
     672. huì
     673.  會
     674.  
     675.  
     676. shě
     677.  我舍不得
     678.  
     679.  
     680. dào
     681. le
     682. de
     683. huì
     684. shě
     685. de
     686. xiàng
     687. jiāo
     688.  到了畢業的那一刻我會舍不得的像個撒嬌
     689. hái
     690. 孩子
     691.  
     692.  
     693.  
       
      無注音版:快畢業了,你會不舍得嗎?
       會
       我舍不得是,因為有忘不了的故事
       忘不了的情節
       忘不了的主角
       忘不了的語言
       還有忘不了的情感啊
       會
       我舍不得,是因為我還想賴著學校
       賴著操場
       賴著課室
       還想賴著某些人啊
       會
       我舍不得,是因為我習慣了這里
       習慣了清新而舒適的校園
       寬闊而舒坦的足球場
       大大的樓梯
       習慣了,沒事有事都大喊一聲而遭到學校、老師、同學投訴的瞬間
       習慣了與老師、同學吵吵鬧鬧而爭執不休的某件事
       習慣了與老師、同學處在一樣的教室、坐在同一種張凳子、望向窗外一樣的藍天、一樣的白云、呼吸著一樣新鮮的空氣
       是因為我習慣了這里的一切啊
       會
       我舍不得,是因為這里的一切都很深刻
       教室里
       墻壁上
       課桌上
       黑邊上
       都被刻上專屬我們的記憶
       會
       我舍不得,是因為這里有我們熟悉的味道
       夏日里我們何曾不是這樣的歡快過
       陽光下我們的笑臉如花
       樹蔭下我們舒適而自在淡淡的微風,淡淡的涼意,吹不淡我們的回憶
       是因為這里洋溢著幸福啊
       會
       我舍不得,是因為這里是我學習6個學期的地方
       天真而無憂的初一
       精靈而古怪的初二
       艱辛而刻苦的初三
       以及不見不散的老師、同學、試卷、憂愁
       是因為這里隱藏著很多我的情感啊
       會
       我舍不得,
       是因為我們還會留念這里的一切啊
       是因為我們舍不得這里的一切啊
       是因為我們熟悉著這里的一切啊
       是因為我們忘不了這里的一切啊
       是我們唱響青春之歌的起源啊
       是我們育人走向社會的起點啊
       更是我們新的開始啊
       這里是我們共同打造的家園
       這里是我們共同營造的氛圍
       這里如那逝去的童年久違的笑臉是值得被珍惜的一切啊
       會
       我舍不得,是因為在時間的洪流中學會了相惜學會了相愛、學會了付出學會了奮斗、學會了成長收獲著快樂、收獲著幸福、收獲著感動、收獲著成長
       會
       我舍不得
       到了畢業的那一刻我會舍不得的像個撒嬌孩子
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.southfumigation.com:景东| www.youetme.com:建宁县| www.calismdmrxonline.com:无棣县| www.cafeavec.com:桃江县| www.urbanistablog.com:名山县| www.shenqi5150.com:象山县| www.wizard-from-oz.com:永安市| www.sjhrjzfs.com:杂多县| www.aomei1.com:五河县| www.gs355.com:吐鲁番市| www.cosmosofsweden.com:安陆市| www.cnshippingk.com:平凉市| www.supernac.com:荣成市| www.six-369.com:泾源县| www.paltinumxtal.com:中阳县| www.mulama.com:石屏县| www.hjdbw.cn:永登县| www.pearsonind.com:静海县| www.yongchangtv.com:托克托县| www.aumetrodeslilas.com:淄博市| www.bloghomedepot.com:武冈市| www.wodacorp.com:宜丰县| www.wzhxzhssls.com:沁水县| www.globalryb.com:新沂市| www.pokerglyphs.com:循化| www.shopthapcam.com:罗山县| www.silverspoonhoney.com:常山县| www.istanbulzemin.net:张北县| www.extrapolater.com:宜都市| www.emploi-quebec-trousse.com:和顺县| www.xadeco.com:灵宝市| www.rdzfw.com:昭通市| www.amb-eco.com:尚志市| www.fzjiulong.com:靖西县| www.healtheworldtour.org:镇宁| www.gaindealsnow.com:黑龙江省| www.cp3929.com:栖霞市| www.biaogantiyu.com:湘潭市| www.ukvapez.com:淅川县| www.gx-dg.com:扶余县| www.greatlivecds.com:连江县| www.aoneproduct.com:泰宁县| www.amnestyforanimals.org:凤台县| www.youchenfood.com:牡丹江市| www.lslcw.com:玉树县| www.daiyun15.com:仙游县| www.zb677.com:呼图壁县| www.jbjt888.com:福海县| www.q5689.com:闽侯县| www.gxcjg.com:西畴县| www.hg19345.com:诸暨市| www.zrh6.com:化州市| www.102371.com:台湾省| www.ds-mould.com:武陟县| www.jessinet.com:丹棱县| www.headsickpinups.com:平山县| www.caefwi.org:阳城县| www.sofiamarket.net:华容县| www.thsxled.com:济阳县| www.yxjmei.com:长海县| www.hw8168.com:和平区| www.wwwhg7863.com:孙吴县| www.seocontest2008.com:荥阳市| www.redstaterebels.org:胶南市| www.ouruolai.com:台安县| www.i-vv8.com:武定县| www.hongxinyu888.com:新兴县| www.navarrosent.com:东莞市| www.charitybackpackers.com:修武县| www.damasio34.com:宁河县| www.3721waibao.com:临武县| www.timphimhay.com:陵水| www.ink4arteurope.com:东山县| www.chinawdtz.com:渝北区| www.appstoremarketingpro.com:清丰县| www.amysplaceforyouth.org:通州区| www.zzysww.com:新民市| www.k2920.com:东宁县| www.desiessence.com:万年县| www.kq266.com:阳谷县| www.dg-dacheng.com:廉江市| www.pb556.com:连州市| www.btxmining.com:普陀区| www.rh2010.com:元氏县|