• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 我的成長故事

      我的成長故事

     1. de
     2. chéng
     3. zhǎng
     4. shì
     5. 我的成長故事
     6.  
     7.  
     8. shàng
     9. nián
     10.  
     11. huà
     12. shuō
     13.  
     14. rén
     15.  
     16. zǒng
     17. yào
     18. màn
     19. màn
     20. zhǎng
     21.  我上四年級啦,俗話說:人,總要慢慢長
     22.  
     23. bàn
     24. suí
     25. shí
     26. jiān
     27. de
     28. jiǎo
     29.  
     30. xiē
     31. kuài
     32. de
     33.  
     34. nán
     35. wàng
     36. de
     37.  
     38. 大,伴隨時間的腳步,那些快樂的、難忘的、
     39. nǎo
     40. de
     41. shì
     42. qíng
     43. tóng
     44. yīn
     45. diǎn
     46. zhuì
     47. zài
     48. chéng
     49. zhǎng
     50. de
     51. xiàn
     52. 苦惱的事情如同一個個音符點綴在成長的五線
     53. shàng
     54.  
     55. chéng
     56. shǒu
     57. chéng
     58. zhǎng
     59. zhī
     60.  
     61. 譜上,譜成一首成長之歌!
     62.  
     63.  
     64. dàn
     65. shì
     66.  
     67. zuì
     68. kǎo
     69. shì
     70.  
     71. fèn
     72.  
     73. fèn
     74.  
     75. fèn
     76.  
     77. xué
     78. shēng
     79. de
     80.  但是,我最怕考試。分,分,分,學生的
     81. mìng
     82. gēn
     83.  
     84. kǎo
     85.  
     86. kǎo
     87.  
     88. kǎo
     89.  
     90. lǎo
     91. shī
     92. de
     93. bǎo
     94.  
     95. wéi
     96. shí
     97. me
     98. zài
     99. chéng
     100. 命根,考,考,考,老師的法寶!為什么在成
     101. zhǎng
     102. zhōng
     103. xué
     104. jiù
     105. me
     106. de
     107. zhòng
     108. yào
     109. ne
     110.  
     111. zhè
     112. shuō
     113. míng
     114. chéng
     115. zhǎng
     116. yǒu
     117. 長中學習就那么的重要呢?這說明成長也有許
     118. duō
     119. yōu
     120. xīn
     121. shì
     122.  
     123. chéng
     124. zhǎng
     125. zhōng
     126. de
     127. měi
     128.  
     129. dài
     130. gěi
     131. men
     132. de
     133. dōu
     134. shì
     135. 多憂心事。成長中的每一步,帶給我們的都是
     136. xīn
     137. xiān
     138.  
     139. dōu
     140. huì
     141. chǎn
     142. shēng
     143. duō
     144. zhí
     145. huí
     146. wèi
     147. de
     148. gǎn
     149. shòu
     150.  
     151. 新鮮,都會產生許多值得回味的感受。
     152.  
     153.  
     154. yǒu
     155.  
     156. bié
     157. duì
     158. huī
     159.  
     160. gāng
     161. gāng
     162.  有一次,我第一次替自己別隊徽,我剛剛
     163. shì
     164. le
     165. xià
     166.  
     167. xiān
     168. zhēn
     169. jiān
     170. chuān
     171. le
     172. xià
     173.  
     174. méi
     175. chéng
     176. gōng
     177.  
     178. èr
     179. 試了幾下,先把針尖穿了一下,沒成功,第二
     180.  
     181. xué
     182. wài
     183. yàng
     184. yòu
     185. shì
     186. le
     187. biàn
     188.  
     189. shī
     190. bài
     191.  
     192. zài
     193. lái
     194.  
     195. 次,我學外婆一樣又試了一遍,失敗,再來,
     196. xiǎng
     197.  
     198. zhōu
     199. rùn
     200. hán
     201.  
     202. zhēn
     203. zhēng
     204.  
     205. yào
     206. jiā
     207. yóu
     208. yòu
     209. shì
     210. 我想:周潤涵,你真不爭氣,你要加油我又試
     211. le
     212.  
     213. suàn
     214. shì
     215. zhā
     216. jìn
     217. le
     218.  
     219. zhī
     220. shèng
     221. xià
     222. le
     223.  
     224. 了一次,可算是扎進去了,只剩下一步了,我
     225. zài
     226.  
     227.  
     228. ā
     229.  
     230. zhēn
     231. jiān
     232. háo
     233. liú
     234. qíng
     235. zài
     236. shǒu
     237. zhǐ
     238. shàng
     239. zhā
     240. le
     241. 再……啊,針尖毫不留情地在我手指上扎了一
     242. duǒ
     243. xiān
     244. yàn
     245. de
     246. xiǎo
     247. hóng
     248. huā
     249.  
     250. zhēn
     251. shì
     252. bèn
     253. shǒu
     254. bèn
     255. jiǎo
     256. de
     257.  
     258. shì
     259.  
     260. 朵鮮艷的小紅花,我真是笨手笨腳的,于是,
     261. zhǎo
     262. le
     263. zhāng
     264. cān
     265. jīn
     266. zhǐ
     267. le
     268. xià
     269.  
     270. zhè
     271. zhǒng
     272. wèi
     273. ràng
     274. bèi
     275. 我找了張餐巾紙擦了一下,這種滋味讓我一輩
     276. wàng
     277. le
     278.  
     279. fèn
     280. zhōng
     281. guò
     282. le
     283.  
     284.  
     285. èr
     286. fèn
     287. zhōng
     288. guò
     289. le
     290. 子也忘不了,一分鐘過去了……二分鐘過去了
     291.  
     292.  
     293. zhī
     294. guò
     295. le
     296. duō
     297. me
     298. jiǔ
     299.  
     300. zhī
     301. dào
     302. zhòng
     303. shì
     304. le
     305. duō
     306. shǎo
     307.  
     308. ……不知過了多么久,不知道重試了多少次,
     309. shǒu
     310. suān
     311. le
     312.  
     313. yǎn
     314. huā
     315. le
     316.  
     317. zhōng
     318. bié
     319. hǎo
     320. le
     321.  
     322. 手也酸了,眼也花了,終于別好了。
     323.  
     324.  
     325. cóng
     326. zhè
     327. jiàn
     328. xiǎo
     329. xiǎo
     330. de
     331.  
     332. yǎn
     333. de
     334. shì
     335. zhōng
     336.  
     337. zhī
     338. dào
     339. le
     340.  從這件小小的、不起眼的事中,我知道了
     341.  
     342. chéng
     343. zhǎng
     344. de
     345. zǒng
     346. shì
     347. me
     348. nán
     349.  
     350. dàn
     351. zhī
     352. yào
     353. kuà
     354. chū
     355. :成長的第一步總是那么難,但只要跨出第一
     356.  
     357. hòu
     358. miàn
     359. duì
     360. lái
     361. shuō
     362. zǒng
     363. shì
     364. me
     365. qīng
     366. sōng
     367.  
     368. yīn
     369. wéi
     370. wàn
     371. shì
     372. kāi
     373. 步,后面對你來說總是那么輕松。因為萬事開
     374. tóu
     375. nán
     376. ma
     377.  
     378. xiàng
     379. xìn
     380. de
     381. chéng
     382. zhǎng
     383. huì
     384. gèng
     385. jīng
     386. cǎi
     387.  
     388. 頭難嘛,相信我的成長會更精彩!
     389.  
     390.  
     391.  
       
      無注音版:我的成長故事
       我的成長故事
       我上四年級啦,俗話說:人,總要慢慢長大,伴隨時間的腳步,那些快樂的、難忘的、苦惱的事情如同一個個音符點綴在成長的五線譜上,譜成一首成長之歌!
       但是,我最怕考試。分,分,分,學生的命根,考,考,考,老師的法寶!為什么在成長中學習就那么的重要呢?這說明成長也有許多憂心事。成長中的每一步,帶給我們的都是新鮮,都會產生許多值得回味的感受。
       有一次,我第一次替自己別隊徽,我剛剛試了幾下,先把針尖穿了一下,沒成功,第二次,我學外婆一樣又試了一遍,失敗,再來,我想:周潤涵,你真不爭氣,你要加油我又試了一次,可算是扎進去了,只剩下一步了,我再……啊,針尖毫不留情地在我手指上扎了一朵鮮艷的小紅花,我真是笨手笨腳的,于是,我找了張餐巾紙擦了一下,這種滋味讓我一輩子也忘不了,一分鐘過去了……二分鐘過去了……不知過了多么久,不知道重試了多少次,手也酸了,眼也花了,終于別好了。
       從這件小小的、不起眼的事中,我知道了:成長的第一步總是那么難,但只要跨出第一步,后面對你來說總是那么輕松。因為萬事開頭難嘛,相信我的成長會更精彩!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.bjgyxw.com:林口县| www.hubchicago.com:康平县| www.wangwangla.com:中卫市| www.blackindianmusic.com:阜新市| www.mai0565.com:旬阳县| www.goldineyemedia.com:武鸣县| www.flying-nerd.com:京山县| www.g5669.com:托里县| www.blackphoenixband.com:富宁县| www.b-ads.com:温泉县| www.vmarketingblog.com:葫芦岛市| www.qyu3.com:泌阳县| www.jinshayule53.com:山丹县| www.suliaopingpi.com:平乡县| www.instantasshole.com:莲花县| www.jsxysp.com:方城县| www.ratenest.com:张掖市| www.weblogic-training.com:鲜城| www.extreme-projects.com:宁波市| www.djtamotsu.com:东至县| www.cgpdjs.com:东宁县| www.thsxled.com:禹城市| www.lysyjj.com:视频| www.yqlfanli.com:本溪| www.ptlins.com:全州县| www.zipcodeme.com:调兵山市| www.hg345999.com:卓尼县| www.aroyalhangover.com:晋州市| www.musicofiles.com:十堰市| www.w6882.com:措勤县| www.yjtqw.cn:长岭县| www.tech1950.com:宣汉县| www.motricentro.com:清水河县| www.wordcountonline.net:昌都县| www.investment-e.com:新巴尔虎右旗| www.8a88004.com:正安县| www.mytrendwatch.com:沧州市| www.anjiutea.com:澎湖县| www.extrapolater.com:北辰区| www.smsactivation.com:喀喇沁旗| www.flickneroptometry.com:扎囊县| www.qqrbc.com:永平县| www.carbonsilver.com:威宁| www.0539jf.com:雅安市| www.bwefo.cn:潜山县| www.wdxshop.com:江孜县| www.cafeconsolas.com:吉林省| www.myearnedincome.com:河曲县| www.easterlingtribe.com:石泉县| www.vertaxtechnology.com:连平县| www.wedding-invites.net:扬中市| www.ziapoe.com:海阳市| www.top10logo.com:加查县| www.vicomech.com:济阳县| www.taian720.com:泽普县| www.mfnnf.com:呼图壁县| www.slooking.com:平遥县| www.3d-chain.com:衢州市| www.gqsh99.com:集贤县| www.getallsites.com:克东县| www.gvionlinetraining.com:汪清县| www.voilayl.com:扶余县| www.yt9168.com:丰城市| www.ranwenshu.com:宜兴市| www.livewellfeelgood.com:神池县| www.dubailandresort.com:阿克陶县| www.488cl.com:贞丰县| www.trade-address.com:万宁市| www.jsjingming.com:安庆市| www.kpt555.com:会泽县| www.855664.com:郎溪县| www.tangyangshop.com:潼关县| www.hkbfw.cn:岳普湖县| www.summeranciationalize.com:平武县| www.apexelpaso.com:昌黎县| www.rmd988.com:抚顺市| www.tabletite.com:百色市| www.beauty-na.com:富民县| www.asramled.com:邛崃市| www.shopzall.com:汕头市| www.studiocopyright.com:吉木萨尔县| www.tudakozoonline.com:龙井市| www.marketsizeinfo.com:鄂托克前旗| www.rdrpw.cn:安康市|