• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 夏天的夜空

      夏天的夜空

     1. zài
     2. xià
     3. tiān
     4. de
     5. wǎn
     6.  
     7. tiān
     8. kōng
     9. zhōng
     10. mǎn
     11. le
     12. shǎn
     13. shǎn
     14. guāng
     15. de
     16. xīng
     17. xīng
     18. 在夏天的夜晚,天空中布滿了閃閃發光的星星
     19.  
     20. gěi
     21. shēn
     22. lán
     23. de
     24. kōng
     25. zēng
     26. tiān
     27. le
     28. fèn
     29. shén
     30. de
     31. cǎi
     32.  
     33. cóng
     34. ,給深藍色的夜空增添了幾分神秘的色彩。從
     35. xiǎo
     36. dào
     37. zǒng
     38. huān
     39. tái
     40. tóu
     41. yǎng
     42. wàng
     43. wàng
     44. yín
     45. de
     46. xīng
     47. kōng
     48.  
     49. 小到大我總喜歡抬頭仰望那一望無垠的星空,
     50. gǎn
     51. shòu
     52. xīng
     53. xīng
     54. de
     55. shēn
     56. suì
     57.  
     58. 去感受星星的深邃。
     59.  
     60.  
     61. qiáo
     62.  
     63. shù
     64. de
     65. xīng
     66. xīng
     67. shǎn
     68. shǎn
     69. de
     70.  
     71. xiàng
     72.  瞧,那無數的星星一閃一閃的,像一顆顆
     73. zhēn
     74. guì
     75. de
     76. bǎo
     77. shí
     78.  
     79. zhàn
     80. lán
     81. ér
     82. yòu
     83. guǎng
     84. kuò
     85. de
     86. tiān
     87. kōng
     88.  
     89. xiàng
     90. kuài
     91. 珍貴的寶石,那湛藍而又廣闊的天空,像一塊
     92. biān
     93. de
     94. lán
     95. máo
     96. tǎn
     97.  
     98. xiǎo
     99. xīng
     100. xīng
     101. yǒu
     102. shí
     103. xiàng
     104. bǎo
     105. shí
     106. yàng
     107. xiāng
     108. 無邊無際的藍毛毯。小星星有時像寶石一樣鑲
     109. qiàn
     110. zài
     111. shēn
     112. lán
     113. de
     114. máo
     115. tǎn
     116. zhōng
     117.  
     118. shǎn
     119. shuò
     120. zhe
     121. dàn
     122. dàn
     123. de
     124. guāng
     125. máng
     126.  
     127. 嵌在深藍的毛毯中,閃爍著它那淡淡的光芒;
     128. yǒu
     129. shí
     130. yòu
     131. xiàng
     132. zhī
     133. zhī
     134. xiǎo
     135. yǎn
     136. jīng
     137. zhǎ
     138. ya
     139. zhǎ
     140.  
     141. hǎo
     142. zhēng
     143. yǎn
     144. 有時又像一只只小眼睛眨呀眨,好奇地睜大眼
     145. jīng
     146. zài
     147. zhōu
     148. xún
     149. zhǎo
     150. zhe
     151. men
     152. mèng
     153. mèi
     154. qiú
     155. de
     156. dōng
     157. jiǎn
     158. zhí
     159. ài
     160. 睛在四周尋找著它們夢寐以求的東西簡直可愛
     161. le
     162.  
     163. 極了。
     164.  
     165.  
     166. xīng
     167. xīng
     168. men
     169. yǒu
     170. de
     171. huān
     172. rén
     173.  
     174. yǒu
     175. de
     176. huān
     177. sān
     178.  星星們有的喜歡獨自一人,有的則喜歡三
     179. chéng
     180. qún
     181. zài
     182.  
     183. kàn
     184. yóu
     185. xīng
     186. xīng
     187. chéng
     188. de
     189. běi
     190. 五成群地聚在一起。看那由七顆星星組成的北
     191. dòu
     192. xīng
     193.  
     194. guǒ
     195. yǒu
     196. gōu
     197. lái
     198. de
     199. huà
     200.  
     201. jiù
     202. hǎo
     203. 斗七星,如果把它有筆勾起來的話,就好似一
     204. sháo
     205. 把勺子
     206.  
     207.  
     208. jiàn
     209. jiàn
     210.  
     211. jiàn
     212. jiàn
     213.  
     214. shēn
     215. rén
     216. jìng
     217.  
     218. zhī
     219. yǒu
     220. tíng
     221. liú
     222. zài
     223.  漸漸地,漸漸地,夜深人靜,只有停留在
     224. kōng
     225. zhōng
     226. de
     227. xīng
     228. xīng
     229. zài
     230. shǎn
     231. shuò
     232. zhe
     233.  
     234. xiàng
     235. diào
     236. de
     237. xiǎo
     238. hái
     239. zài
     240. zhǎ
     241. zhe
     242. 空中的星星在閃爍著,像個調皮的小孩在眨著
     243. shuāng
     244. yǎn
     245.  
     246. 雙眼。
     247.  
     248.  
     249. liǎng
     250. páng
     251. de
     252. dēng
     253. guāng
     254. xīng
     255. xīng
     256. sàn
     257. chū
     258. de
     259. guāng
     260. máng
     261. lián
     262. chéng
     263.  馬路兩旁的燈光和星星散發出的光芒連成
     264. piàn
     265.  
     266. fèn
     267. qīng
     268. shì
     269. xīng
     270. xīng
     271. sàn
     272. chū
     273. de
     274. guāng
     275. máng
     276.  
     277. 一片,分不清哪個是星星散發出的光芒,哪個
     278. shì
     279. dēng
     280. guāng
     281.  
     282. mǎn
     283. tiān
     284. fán
     285. xīng
     286.  
     287. cuò
     288. luò
     289. yǒu
     290. zhì
     291. sàn
     292. luò
     293. zài
     294. shēn
     295. shēn
     296. de
     297. 是燈光。滿天繁星,錯落有致地散落在深深的
     298. tiān
     299. kōng
     300. zhōng
     301.  
     302. fǎng
     303. shì
     304. me
     305. shēn
     306. ào
     307.  
     308. tiān
     309. shàng
     310. de
     311. fán
     312. xīng
     313. hái
     314. zhǎ
     315. zhe
     316. 天空中,仿佛是那么深奧。天上的繁星還眨著
     317. yǎn
     318. jīng
     319.  
     320. shì
     321. diào
     322. de
     323. hái
     324. zǎo
     325. zǎo
     326. xǐng
     327. lái
     328.  
     329. zài
     330. hēi
     331. 眼睛,似乎是一個調皮的孩子早早醒來,在黑
     332. àn
     333. zhōng
     334. shì
     335. zhe
     336.  
     337. shì
     338. zhe
     339. zhèng
     340. zài
     341. jiā
     342. bān
     343. de
     344. rén
     345. men
     346.  
     347. 暗中俯視著大地;俯視著正在加班的人們;俯
     348. shì
     349. zhe
     350. chén
     351. jìn
     352. zài
     353. mèng
     354. xiāng
     355. de
     356. rén
     357. men
     358.  
     359.  
     360. 視著沉浸在夢鄉的人們……
     361.  
     362.  
     363.  
       
      無注音版:夏天的夜空
       在夏天的夜晚,天空中布滿了閃閃發光的星星,給深藍色的夜空增添了幾分神秘的色彩。從小到大我總喜歡抬頭仰望那一望無垠的星空,去感受星星的深邃。
       瞧,那無數的星星一閃一閃的,像一顆顆珍貴的寶石,那湛藍而又廣闊的天空,像一塊無邊無際的藍毛毯。小星星有時像寶石一樣鑲嵌在深藍的毛毯中,閃爍著它那淡淡的光芒;有時又像一只只小眼睛眨呀眨,好奇地睜大眼睛在四周尋找著它們夢寐以求的東西簡直可愛極了。
       星星們有的喜歡獨自一人,有的則喜歡三五成群地聚在一起。看那由七顆星星組成的北斗七星,如果把它有筆勾起來的話,就好似一把勺子
       漸漸地,漸漸地,夜深人靜,只有停留在空中的星星在閃爍著,像個調皮的小孩在眨著雙眼。
       馬路兩旁的燈光和星星散發出的光芒連成一片,分不清哪個是星星散發出的光芒,哪個是燈光。滿天繁星,錯落有致地散落在深深的天空中,仿佛是那么深奧。天上的繁星還眨著眼睛,似乎是一個調皮的孩子早早醒來,在黑暗中俯視著大地;俯視著正在加班的人們;俯視著沉浸在夢鄉的人們……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.kundol-ng.com:怀仁县| www.chuangxinyuanyi.com:中宁县| www.137170.com:龙川县| www.jsjingming.com:怀柔区| www.rotaryclubstpete.com:滦平县| www.ledlightdiecasting.com:介休市| www.salvedining.com:全州县| www.024baiban.com:都昌县| www.ss-shop.org:历史| www.fengfa-china.com:华宁县| www.mermecinc.com:保定市| www.cocordia.com:大渡口区| www.pebbapps.com:卢龙县| www.hibiscus-cottages.com:台江县| www.template-link.com:乌什县| www.cmbgift.com:城市| www.jrjhl.com.cn:隆林| www.rotaryclubstpete.com:通化县| www.heritage-academy.org:霍邱县| www.cdynz.cn:陆河县| www.goodnewsbro.com:泽库县| www.ffdan.com:南部县| www.gcyy-120.com:大荔县| www.lavinialewis.com:西林县| www.mymcmz.com:宜阳县| www.techidana.com:顺昌县| www.manganetabarespoiler.com:林甸县| www.z9867.com:石阡县| www.brgbf.com:泰州市| www.appleidd.com:三都| www.zppcloud.com:天长市| www.mmnnb.com:通渭县| www.flamwoodvideo.com:威宁| www.apexelpaso.com:景谷| www.stranded-deep.net:邯郸市| www.cp2996.com:承德县| www.bj-mrsm.com:隆回县| www.carrentalhurghada.com:栾城县| www.hirdavatciyiz.com:长泰县| www.kerala-honeymoon-packages.com:青龙| www.480378.com:南川市| www.kbereg.com:理塘县| www.hghx.org:泸定县| www.mlrsyu.com:三原县| www.majohairbraiding.com:普陀区| www.ntskala.com:芜湖县| www.medianewslive.com:敖汉旗| www.brosway-gioielli-it.com:平阳县| www.vintage-denim.com:庄浪县| www.okumakayricaliktir.net:儋州市| www.jjmatransportation.com:永修县| www.oltreilmarmo.com:皋兰县| www.face53.com:石楼县| www.expressdomestic.net:曲靖市| www.losninosdelrey.org:土默特右旗| www.unitylinx.com:原平市| www.raysofeducation.org:临沂市| www.al-khodair.com:怀集县| www.ljseducation.com:资讯| www.tq4h.com:郁南县| www.cp7729.com:延长县| www.g6552.com:永仁县| www.trcreations.net:镇康县| www.trinhtuyetlinh.com:洛隆县| www.eprsdxx.com:灵山县| www.852315.com:龙川县| www.shoottheliving.com:广饶县| www.tianluzaojia.com:尚志市| www.flying-nerd.com:泾川县| www.liaoxy.com:来安县| www.alexandralipkova.com:大同县| www.crucerocapitalesbalticas.com:乌审旗| www.sz-jhdz.com:济源市| www.aboutren.com:大同县| www.chaton-mignon.com:应城市| www.liyingbaobei.com:吉木萨尔县| www.21cloudnet.com:美姑县| www.bluesteelgaming.com:通州区| www.sjhrjzfs.com:泊头市| www.uggboots999.com:荥阳市| www.giggiblu.com:天柱县| www.supplementpricing.com:乌拉特后旗| www.maclilleyfarms.com:翼城县| www.henerhq.com:清原|